Voedsel- en kledingbank

Voedselbank

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u één keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit pakket doet u een paar dagen. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

Voorwaarden

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste lasten betaald heeft, bijvoorbeeld de huur, elektriciteit of verzekeringen.

Aanvraag

U kunt zich aanmelden via:
Stichting Voedselbank
Industrieweg 22
6702 DR Wageningen

Of via de website www.voedselbanknederveluwe.nl. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met het Startpunt of kom lang bij Inloop Geldaken.

Kledingbank Wageningen

Kledingbank Wageningen verstrekt gratis kleding aan mensen die door omstandigheden onvoldoende inkomen hebben om kleding te kunnen kopen. De mensen die gebruik maken van de kledingbank zijn meestal doorverwezen door organisaties als maatschappelijk werk. Bij de kledingbank kunt u goede, nog draagbare kleding brengen.

Aanvraag voedselbank en kledingbank

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met het Startpunt of kom langs bij Inloop Geldzaken.