Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

TONK aanvraagformulier (via DigiD)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen en daardoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
• U heeft in januari 2021 tenminste 25% minder inkomen dan in januari 2020 en uw woonkosten bedragen tenminste 30% van uw huidige inkomen.           
• Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
• Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
• U heeft op dit moment als alleenstaande minder dan € 6.295 of als gehuwden of alleenstaande ouder € 12.590 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
• Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

U mag ook het inkomen van de maand februari, maart, april, mei of juni 2021 nemen, indien de inkomensterugval niet op basis van januari 2021 aantoonbaar is.

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden en bent u van mening dat u toch in aanmerking moet komen, dan kunt u een aanvraag indienen en op de aanvraag aangeven waarom u vindt dat u wel in aanmerking moet komen. Wij beoordelen dan achteraf of u toch een TONK uitkering kunt ontvangen.

Wanneer komt u zeker niet in aanmerking voor de TONK?

  • Bent u om andere redenen dan de coronacrisis in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.
  • Bent u jonger dan 18 jaar of heeft u de AOW-leeftijd bereikt? ? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.
  • Bent u gedetineerd? ? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.
  • Bent u in de periode dat u de TONK uitkering ontvangt langer dan 4 weken in het buitenland? Dan komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.  

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van uw (woon)kosten;
• uw inkomen op dit moment;
• uw eigen vermogen

Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een eenmalige TONK uitkering van € 1500,-- over de maanden januari 2021 t/m juni 2021. Een aanvraag voor een Tonk- uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021. U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe aanvragen?

U kunt de  TONK-uitkering op twee manieren aanvragen:

  1. Het aanvraagformulier TONK online invullen (via DigiD)  
  2. Download het PDF formulier en stuur het ingevulde formulier en de aanvullende bijlagen per post naar ons toe.

Hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met het Startpunt Wageningen.

Wat moet u doen?

1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen.
2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in . Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent het aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U bent partners als u:

• getrouwd of geregistreerd partners bent; of
• op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeft;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De gemeente Wageningen zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

 

.