Dagactiviteiten

DACT is dagbesteding bij Solidez. Het is voor volwassenen die willen deelnemen aan de samenleveing maar dit niet of niet meer (kunnen) binnen het reguliere arbeidsproces. Doel van de DACT is om de deelnemers dag-structuur en zinvolle bezigheden te geven. Zowel gericht op ontspanning als educatief als arbeidsmatig. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten. Terugval te voorkomen en ter ontlasting van de thuissituatie. 

Activiteiten

Er wordt meegedaan aan verschillende activiteiten zoals creatieve activiteiten, computeren, sport en spel, muziek maken beweegactiviteiten wandelen, samen lunchen meehelpen op de locatie met allerhande werkzaamheden.

Voor wie

Het is voor mensen zonder steun uit hun omgeving. Mensen met een (langdurige) psychiatrische beperking. Eenzame of (licht) dementerende ouderen. Mensen met depressiviteitsklachten en autisme. Zij zijn zonder stimulans of ondersteuning niet in staat zijn om:
•structuur te vinden in hun leven
•sociale contacten aan te gaan of te onderhouden
•van betekenis te zijn voor anderen
•mee te doen of aansluiting te vinden bij (reguliere) activiteiten of werkzaamheden

Aanmelden

DACT is een algemene voorziening. Dit betekent dat er geen toekenning vanuit de gemeente voor nodig is. Informatie en aanmelden voorloopt via het Startpunt, Ons Huis en Huis van de Wijk de Nude.