Tigrinya

Nederlands
Als u nieuw bent in Nederland zijn veel dingen onbekend en misschien moeilijk te begrijpen. Zolang u de Nederlandse taal nog niet kent, is het vooral moeilijk om de goede informatie te vinden. U zoekt misschien informatie over verschillende onderwerpen in uw eigen taal? Hier vindt u informatie over verschillende onderwerpen die voor u belangrijk kunnen zijn:  

English
When you have newly arrived in the Netherlands and your command of Dutch is only basic, many things will be strange to you and difficult to understand. Perhaps you are looking for information in your own language about how things work in this country. For example: asylum procedure, health services, work and income, or family reunification. Here you can find information about subjects that may be of importance to you.

 

(Asielprocedure Tigrinya)


(Gezinshereniging Tigrinya)

(Huisvesting Tigrinya)


(Gezondheidszorg Tigrinya)


(Werk en inkomen Tigrinya)


(Inburgeren Tigrinya)


(Onderwijs Tigrinya)


Geen verblijfsvergunning wat nu? Tigrinya

Foto vluchtelingenkinderen