Organisaties voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON)

VWON zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Ondersteuning bij de asielprocedure
 • Maatschappelijke begeleiding (coaching vestiging en coaching zelfredzaamheid)
 • Ondersteuning bij integratie en participatie
 • Informatie- en advies bieden en het verzorgen van inburgeringscursussen

Meer informatie

Spreekuren vluchtelingenWerk Wageningen

 • maandag van 14.00 tot 16.00uur
 • dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Centraal Orgaan opvang van Asielzoekers (COA)

Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

 • Website: COA
 • Centraal adres:Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280 ME  Rijswijk
 • Telefoon: 088-715 70 00

Proces Opvang Locatie (POL)

De locatie van het COA aan de Keijenbergseweg in Wageningen is een procesopvanglocatie (pol). In een pol verblijven personen die net voor of aan de start van de asielprocedure staan. Het is de bedoeling dat de mensen hier voor een relatief korte periode verblijven. 48 van de in totaal 294 opvangplaatsen zijn gereserveerd als pol voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv). De opvanglocatie in Wageningen is gevestigd in en rond het landhuis de Leemkuil.

 • Bezoekadres is Keijenbergseweg 10, 6705 BN Wageningen
 • Telefoon: 088 – 715 5900
 • E-mailadres: wageningen@coa.nl
 • De locatiemanager is Petra Woudsma.
 • Website: COA Wageningen 

Welkom in Wageningen

'Welkom in Wageningen' biedt een overzicht van de initiatieven om vluchtelingen op te vangen, een prettig verblijf te bieden en zo nodig een welkom thuis te heten. Daarnaast wil 'Welkom in Wageningen' heldere informatie geven over aantallen, aard en status van de op te vangen mensen. Tenslotte wil 'Welkom in Wageningen' de samenwerking tussen de verschillende initiatieven bevorderen en nieuwe initiatieven waar nodig op weg helpen.

Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD)

VOD houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van mensen waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. VOD biedt praktische, emotionele en juridische hulp aan afgewezen asielzoekers. Voor zover mogelijk en noodzakelijk verstrekken ze onderdak en leefgeld.

 • Postadres: Postbus 285, 6700 AG Wageningen
 • Bezoekadres: Markt 17 in Wageningen
 • Spreekuur: woensdag van 13:00 tot 16:00, of op afspraak op een andere dag.
 • Telefoon: (0317) 45 01 40
 •  E-mail: info@vodwageningen.nl
 • Website: VOD-Wageningen

Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid

Het doel van deze stichting is 'het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen in Irbid'. Daarbij gaat het niet alleen om het inzamelen van gelden, ook om een band op te bouwen met mensen en organisaties in Irbid. Iedereen die mee wil helpen in de organisatie is welkom.

Minderjarige vluchtelingen

Stichting Nidos

Minderjarige vluchtelingen krijgen in Nederland een voogd toegewezen via Nidos, de jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de jongere. Maar de jonge vluchteling woont in principe niet bij de voogd. De huisvesting en opvang wordt verzorgd door Lindenhout/Yoin.

Lindenhout/Yoin

Onder de naam Yoin verzorgt Lindenhout in Wageningen de opvang, wonen en opgroeien van minderjarige vluchtelingen, in de leeftijd van 15 tot en met 17. Er wordt gewerkt met verschillende woonvormen. Naast wonen richt Yoin zich op school, opleiding, vrije tijd, vriendschappen en sociaal netwerk, kortom meedoen. Indien nodig kan Yoin ook begeleiding bieden aan jongeren van 18+.

 • Bezoekadres: Heijenoordseweg 1, 6813 GG  ARNHEM
 • Postadres: Postbus 332, 6800 AH  ARNHEM
 • Telefoon: 026-354 33 33
 • E-mail: yoin@lindenhout.nl
 • Website: Lindenhout 

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs Internationale Schakel Klas (ISK)

Voor kinderen van nieuwkomers vanaf 12 jaar biedt RSG Panatrijn een Internationale Schakel Klas. Toegang is mogelijk voor kinderen van inwoners van de gemeente Wageningen voor de volgende doelgroepen:

 • Kinderen van statushouders;
 • Kinderen van ouders in de Proces Opvang Locatie (POL);
 • Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers);
 • Kinderen met een niet Nederlandse nationaliteit, korter dan twee jaar in Nederland zijn, een beperkte verblijfsduur van tenminste drie maanden zullen doorbrengen in Nederland.

Website: Pantarijn

Primair Onderwijs Internationale Schakel Klas (ISK)

Voor kinderen van nieuwkomers onder de 12 jaar verzorgt Stichting Partners Primair Onderwijs De Link (PPO de Link) het onderwijs via de Openbare Basisscholen De Wereld obsdewereld.eu en de Tarthorst obsdetarthorst.

 • Adres PPO de Link, Bantuinweg 45, 3911 MV  RHENEN
 • Telefoon (0317)31 31 32
 • E-mail: info@ppodelink.nl.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF helpt hoogopgeleide vluchtelingen bij het vinden van een studie of een baan.

 • Website: Uaf
 • Telefoon: 030 25 20 835
  Financiën

Humanitas

Humanitas thuisadministratie helpt je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Als je door welke reden dan ook het overzizht bent kwijtgeraakt, helpt een vrijwilliger van Humanitas je weer op weg! Daarnaast verzorgt Humanitas taalmaatjestrajecten.

Werk en vrijwilligerswerk

Vrijwilligers Centrum Wageningen

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen beantwoordt vragen over vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld over:het opstellen van een wervende vacature, het ontwikkelen van een professioneel vrijwilligersbeleid, advies over de werving en begeleiding van vrijwilligers,de rechten en plichten rondom vrijwillige inzet. Biedt Hulp bij vinden vrijwilligerswerk.

 • Bezoekadres: de bblthk, 1e verdieping, Stationsstraat 2,6701 AM Wageningen
 • Postadres: Postbus 9054, 6700 GN Wageningen
 • Telefoon (0317) 413 088
 • E-mail: loket@vcwageningen.nl
 • Openingstijden :maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.30 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00-16.00 uur. Vrijdag gesloten.
 • Website: Vrijwillig Wageningen
   

Compleet Mensenwerk

Of het nu gaat om werk, stage, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats, scholing of een stabiele en veilige woonomgeving. Compleet Mensenwerk begeleidt, coacht en ondersteunt mensen om hun individuele wensen en doelen te bereiken.


Taalondersteuning

Bblthk

De bblthk ondersteunt taaltrajecten van ’t Gilde en ROC A12 door vluchtelingen en statushouders te introduceren. De bblhtk kan ondersteunen bieden bij taaltrajecten d.m.v. digitaal en papieren lesmateriaal de bblthk            
 

De VoorleesExpress Wageningen

De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwillige voorlezers voor 20 weken worden gekoppeld aan een gezin met jonge kinderen. Wekelijks wordt er thuis voorgelezen bij kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Ouders worden daarbij betrokken, zodat zij na een half jaar het voorleesritueel zelf kunnen overnemen. Kinderen die veel worden voorgelezen leren meer nieuwe woorden. Woordenschat is een voorwaarde om een goede lezer te worden. De VoorleesExpress wordt door VWON en de bblthk uitgevoerd.

Activiteiten, mensen ontmoeten

Solidez

Solidez organiseert diverse activiteiten in de huizen van de wijk. Het kan gaan om sport, mensen ontmoeten en een gesprek.

Thuis

Thuis is een inspirerende werk- en ontmoetingsplek. Tijdens de openingstijden kan je langskomen om jouw ideeën voor een fijner Wageningen te delen, te studeren en om nieuwe mensen te ontmoeten.