Schuldhulpverlening voor (ex)ondernemers

Door de coronacrisis zijn meer ondernemers in de financiële problemen gekomen en hebben noodgedwongen schulden gemaakt. Ondernemers uit de gemeente Wageningen voor wie dit geldt, kunnen in aanmerking komen voor een schuldhulpverleningstraject. Menzing & Partners ondersteunt (ex) ondernemers om tot een maximale oplossing van de financiële problemen te komen. De start van het traject is altijd vrijwillig. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers in Wageningen met een lopende onderneming en ex-ondernemers waarvan de boekhouding van de onderneming (nog) niet geheel is afgewikkeld. De kosten voor dit traject kunnen door de gemeente worden vergoed.

Waaruit kan schuldhulpverlening bestaan?

Menzing & Partners begeleidt de ondernemer en de voormalig ondernemer op juridische basis gedurende een schuldenproces en treedt op als intermediair tussen alle betrokkenen. Zij kunnen u helpen bij de volgende zaken:
• Het inventariseren van een gehele schuldenpositie.
• Het doorvoeren van een sanering.
• Het aanbieden van een akkoord in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
• Het aanbieden van een akkoord in faillissement of uitstel van betaling.
• Het aanvragen van de Wsnp zonder wachttijd en als dat noodzakelijk is met spoed.

Aanmelding

• Vul hiervoor het aanmeldformulier in en stuur deze naar Menzing & Partners. U vindt het aanmeldformulier op de website www.menzing-partners.nl.
• Na ontvangst van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats.
• Na dit gesprek ontvangt u een verslag van Menzing & Partners waarin beschreven staat wat ze voor u kunnen doen.
• Pas daarna beslist u of u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Menzing & Partners.

Meer informatie

• Menzing & Partners is te bereiken op het telefoonnummer 030-2721020 of per e-mail: info@menzing-partners.nl.
• Kijk voor meer informatie op de website www.menzing-partners.nl