Belangrijke telefoonnummers en contactadressen

Levensbedreigende situatie

Bel bij een levensbedreigende situatie 112.

Huisartsenpost

Heeft u dringend een huisarts nodig buiten kantooruren? Bel dan met de huisartsenpost. Telefoon 0318-200800. Zorg dat u uw legitimatie, BSN nummer, zorgpas en de namen van uw medicatie bij de hand heeft.

Melding psychische hulp

Per 1 januari 2020: Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Lees hier meer informatie

Veilig Thuis

Heeft u te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Lees hier meer informatie over Veilig Thuis.

Spoedeisende zorg

Zijn er grote problemen thuis met uw kind? Bijvoorbeeld omdat er veel ruzie is. Misschien wordt er zelfs geschopt of geslagen, door u, een huisgenoot, of door uw kind. Misschien vernielt uw kind dingen, luistert het niet meer naar u, of loopt het weg. Er kan van alles zijn. Maar als u denkt  er is nu crisis, er moet nu iets gebeuren, anders gaat het mis', bel dan de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Als het nodig is, is er binnen vier uur iemand bij u om te helpen.

Hulp via Spoed Eisende Zorg (SEZ)

De mensen van Spoedeisende Zorg kunnen u helpen. U krijgt iemand aan de lijn die goed naar u luistert en met u meedenkt. Wat is het probleem? Wat maakt deze crisis zo erg dat u nu hulp zoekt? Soms helpt het al als u over de telefoon adviezen krijgt. Maar vaak is de crisis daar te heftig voor. Dan komt er zo snel mogelijk een hulpverlener van SEZ naar u toe.

Wat kan SEZ voor u doen?

Een hulpverlener komt bij u thuis. Midden in de crisis. Wat kan hij of zij dan voor u doen?

  • Zorgen voor rust. Als iedereen schreeuwt, en niemand luistert, wordt er geen oplossing gevonden.
  • Zorgen dat het veilig is voor iedereen. Dus: niemand slaat, niemand scheldt, niemand dreigt.
  • Praten met iedereen die bij de crisis betrokken is. De hulpverlener praat in ieder geval met u en uw kind. Iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt.

Contact met SEZ

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdbescherming Gelderland.

Via het telefoonnummer 0900- 99 555 99 is het team het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor directe raad en daad als kinderen in de knel komen. Huisartsen, politieagenten, leerkrachten, maatschappelijk werkers, maar ook buren, familieleden of vrienden en kinderen of ouders zelf kunnen bellen om advies te vragen of hulp in te roepen.

Zelfmoordpreventie

Denkt u aan zelfmoord? Heeft u acuut hulp nodig? Bel 0800-0113 (24/7 bereikbaar) www.113.nl

Centrum Seksueel Geweld

Her Centrum Sekueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Lees hier meer informatie.