Veilig thuis bij geweld in de thuissituatie en kindermishandeling

Veilig thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als uzelf slachtoffer bent van geweld. Als iemand anders slachtoffer is. Of als u zelf geweld gebruikt. In alle gevallen kunt u terecht bij Veilig thuis. Het kan gaan om verschillende vormen van geweld. Huiselijk geweld komt vaak voor. Op alle leeftijden en in alle culturen. Het is belangrijk dat er op tijd hulp wordt ingeschakeld. Geweld stopt bijna nooit vanzelf.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan. Die moeilijk zonder hulp kunnen worden opgelost. Het kan ook gaan om een vermoeden. U denkt bijvoorbeeld dat kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er iets aan wordt gedaan. Dat er hulp komt. Geweld stopt bijna nooit van zelf. Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis over huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies wat u eventueel zelf kunt doen. Of onderzoekt wat er aan de hand is en doorbreekt onveilige situaties. Zet mensen in beweging. Veilig Thuis organiseert indien nodig de juiste hulp of verwijst naar de juiste instantie. In Wageningen is dat vaak het Startpunt.

Voorbeelden van geweld

  • Slaan schoppen en andere lichamelijke vormen van geweld
  • Seksueel geweld: aanraken of seks tegen uw zin of chantage via sociale media
  • Geestelijk geweld, zoals uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, andermans spullen kapot maken, bang worden gemaakt, niet zelf mogen beslissen,
  • Ouderenmishandeling, zoals bijvoorbeeld verwaarlozen van ouderen, of spullen of geld afhandig maken
  • Verwaarlozing, bijvoorbeeld als een kind niet krijgt wat het nodig heeft, bijvoorbeeld eten, kleding, of liefdevolle aandacht
  • Als kinderen getuige zijn van geweld in hun gezin.

Contact

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is te bereiken via telefoon 0800-2000 (gratis). Na het inspreken van de gemeente waar u woont, wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (24 uur per dag, 7 dagen in de week.). Meer informatie is te vinden op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Melding huiselijk geweld via uw apotheek

Als u in de apotheek vraagt om een ‘masker 19’ dan is het voor de medewerkers van de apotheek duidelijk dat u hulp nodig heeft. Als u alleen bent, kunt u in een spreekkamer Veilig Thuis bellen. Bent u samen met iemand dan doet de apotheek een melding bij Veilig thuis. Deze mogelijkheid maakt het makkelijker om melding te doen van huiselijk geweld als vanuit huis en met de eigen telefoon niet mogelijk is.