Beschermd wonen in Wageningen

Beschermd Wonen is wonen bij een instelling. In een beschermde (veilige) omgeving wordt toezicht en begeleiding gegeven. Het is erop gericht weer grip te krijgen op het eigen leven. Het doel is weer zelfstandig te gaan wonen, al dan niet met ambulante professionele en informele begeleiding.

Voor wie

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en ouder met een psychische kwetsbaarheid die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Zelfstandig wonen lukt niet met hulp uit eigen netwerk, van mantelzorgers en/of vrijwilligers. Als zelfstandig wonen haalbaar is met ambulante professionele begeleiding (begeleiding aan huis), dan wordt dit ingezet. We bieden alleen beschermd wonen als andere begeleidingsvormen onvoldoende oplossing bieden.

Aanvragen en meer informatie

Wilt u in aanmerking komen voor beschermd wonen in Wageningen of meer informatie hierover? Neem dan contact op met het Startpunt.

 

Zoeken