Participatie en Werk

Het is niet voor iedereen even eenvoudig een baan te vinden. Misschien heeft u een arbeidsbeperking en hierdoor een aanpassing nodig om te kunnen werken. Of u heeft een bijstandsuitkering en het lukt maar niet om aan de slag te gaan. Bij het Startpunt vindt u verschillende manieren van ondersteuning.

Participatiewet

Voor iedereen die kan werken en het niet zonder steuntje in de rug redt is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Deze nieuwe wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong.

Beschut werk en dagbesteding

Heeft u een beperking en kunt u niet zomaar meedraaien in het arbeidsproces? Dan zijn er speciaal voor u voorzieningen als ‘beschut en beschermd werk’ en dagbesteding.

Vrijwilligerswerk

U kunt ook op een andere manier actief mee doen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het Vrijwilligers Centrum Wageningen kan samen met u geschikt vrijwilligerswerk vinden. Het Vrijwilligers Centrum Wageningen vindt u ook in het Startpunt.

Hoe stel ik mijn vraag?

Er zijn verschillende manieren waarop u bij ons terecht kunt.

  • U kunt dagelijks binnenlopen. Waarschijnlijk kunnen we uw vraag dan meteen beantwoorden
  • U kunt een afspraak maken via telefoon, (0317) 41 01 60 of per e- mail
  • U kunt uw vraag telefonisch, (0317) 41 01 60 stellen
  • U kunt via de e-mail uw vraag stellen

Zoeken