Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Bijvoorbeeld extra beddengoed, waskosten, energieverbruik en schoeisel. Om u tegemoet te komen in deze kosten is er de regeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Voorwaarden

- Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

U kunt ook in aanmerking komen als uw inkomen hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, maar u door omstandigheden toch moeilijk rond kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van verplichtingen uit schulden.

Wij vragen u bewijsstukken van alle inkomensbronnen (loon, uitkering, heffingskorting, alimentatie e.d.) en van uw schulden mee te sturen bij uw aanvraag.

- Om aan te tonen dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort, moet u één van de volgende bewijsstukken overleggen:

  •  Een WMO-indicatie of;
  •  Een AWBZ-indicatie of;
  •  Een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent, zoals een arbeidsongeschiktheidsverklaring.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 385,- De tegemoetkoming is niet afhankelijk van de hoogte van de kosten die u maakt vanwege uw chronische ziekte of handicap. Het is een vastgesteld bedrag.

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

U kunt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen via een formulier. U kunt het formulier ook ophalen bij het Startpunt. Heeft u in 2015 al een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2016 geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt in 2016 automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regeling chronisch zieken en gehandicapten? Neemt u dan contact op met het Startpunt Wageningen. Het Startpunt is op maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. U kunt het Startpunt ook bellen (0317) 41 01 60 of mailen startpunt@wageningen.nl

Zoeken