Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u verplicht om gemeentelijke belastingen te betalen? Heeft u een laag inkomen en geen noemenswaardig vermogen? Dan kunt u  kwijtschelding voor deze belastingen aanvragen.

Wat houdt de regeling in?

De gemeente heft belasting van alle inwoners. Er kunnen situaties zijn waarin u niet in staat bent deze belasting te betalen. Dan is er kwijtschelding mogelijk. Dat houdt in dat u bepaalde gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. De kwijtscheldingsregeling geldt voor:

  • De afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste set afvalcontainers)
  • De rioolheffing
  • De hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • En voor de kosten van een reisdocument.

Hoogte vergoeding

Wanneer u voor kwijtschelding in aanmerking komt én u vòòr 1 juni uw aanvraag indient, wordt het gehele bedrag van de afvalstoffenheffing (voor één set afvalcontainers), de rioolheffing en eventueel de hondenbelasting voor één hond kwijtgescholden. Bij vergoeding van een reisdocument is dat bedrag niet hoger dan de kosten van een identiteitskaart. U komt niet voor een vergoeding in aanmerking, als u in het bezit bent van een eerder afgegeven, nog geldig reisdocument. Ook komt u niet voor vergoeding in aanmerking als uw oude reisdocument als vermist is opgegeven en nog niet verlopen zou zijn.

Voorwaarden

  • U heeft een minimuminkomen
  • U bezit geen noemenswaardig vermorgen.

Wanneer kunt u kwijtschelding aanvragen?

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u ieder jaar vanaf januari een ‘verzoek tot kwijtschelding’ indienen. De verzoeken moeten vòòr 1 juni ingediend zijn bij de gemeente. Wanneer uw verzoek na 31 mei binnen is, krijgt u slechts een deel van de kwijtschelding van het lopende jaar.

Automatische kwijtschelding

Wanneer uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden gelijk blijven, ontvangt u het volgende jaar automatisch kwijtschelding. Dit gebeurt automatisch doordat de gemeente samenwerkt met een instantie die inkomensgegevens verzamelt. Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kunt u controleren via uw rekeningen van waterbedrijf Vitens. Het is verstandig elk jaar op tijd, vòòr 1 juni, in de gaten te houden of u de brief voor kwijtschelding ontvangen heeft en om het bedrag te controleren.

Hoe kunt u een verzoek aanvragen?

  • U kunt bij de balie van het Startpunt een kwijtscheldingsformulier ophalen.  De balie is op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend. En op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.  Telefonisch is het Startpunt bereikbaar via (0317) 410 160.
  • Een digitale versie van het formulier kunt u vinden op www.wageningen.nl

Zoeken