Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen? Dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Voor wie?

U heeft minimaal 3 jaar aaneengesloten een minimum inkomen.  Het inkomen van de partner telt ook mee. In deze 3 jaar heeft u geen mogelijkheden hebben gehad om uw inkomen te verbeteren.Deze regeling geldt niet als u student bent of de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Voorwaarden

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • U heeft een minimuminkomen
  • U heeft geen noemenswaardig vermogen
  • U heeft geen mogelijkheden (gehad) om uw inkomen te verbeteren.

Hoogte vergoeding

U kunt de toeslag één keer per jaar krijgen. De hoogte van de hangt af van de samenstelling van uw leefsituatie . Wilt u de precieze hoogte van de toeslag voor dit jaar weten, dan kunt u dit navragen bij het Startpunt.

Wat houdt de regeling in?

De Individuele inkomenstoeslag  is een toeslag om mensen te ondersteunen die langdurig moeten rondkomen van een minimum inkomen. Met ‘langdurig ’ wordt een periode van minimaal drie jaar bedoelt. Het soort inkomen dat u heeft gehad in die periode maakt niet uit. Dit kan dus zowel loon als een vorm van uitkering geweest zijn.

Hoe kunt u de toeslag aanvragen?

U kunt de Individuele inkomenstoeslag met een formulier aanvragen bij het Startpunt. U kunt de toeslag ook digitaal aanvragen via www.wageningen.nl .

Datum aanvraag is datum ingang

De Individuele inkomenstoeslag  kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

 

 

 

Zoeken