Bijzondere bijstand

Voor wie?

Bijzondere bijstand is voor iedereen met een minimum inkomen die door bijzondere omstandigheden kosten maakt die hij/zij zelf niet kan betalen. Het is dus niet zo dat alleen mensen met een uitkering gebruik kunnen maken van deze financiële steun.

Wat houdt de regeling in?

Bijzondere bijstand is een vergoeding van kosten die u gedwongen bent te maken omdat er bijzondere omstandigheden zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook voor de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomen (als dat niet opgevangen kan worden met huurtoeslag) of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk. Bij vergoeding van kosten van inrichting moet de verhuizing wel noodzakelijk zijn.

Maatwerk

Met de bijzondere bijstand wordt door de gemeente maatwerk geleverd. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw individuele omstandigheden. Wat voor u geldt, hoeft niet automatisch op te gaan voor uw buurman. De bijzondere bijstand is dus voor iedereen weer anders en wordt heel persoonlijk toegepast.

Noodzaak en Voorliggende voorziening

De voorziening waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Het kan ook zijn dat u een vergoeding aanvraagt, terwijl er bij een andere instantie een regeling voor is, zoals de zorgverzekering. Die andere regeling gaat altijd vóór  de bijzondere bijstand. Dit noemen we een ‘voorliggende voorziening’.

Let op: Wacht met het maken van kosten totdat uw aanvraag is goedgekeurd. U loopt anders het risico dat u geen vergoeding ontvangt.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voor sommige zaken zijn maximumbedragen vastgesteld. Dat betekent niet dat u automatisch dat maximale bedrag krijgt. Als u minder bijstand nodig heeft, krijgt u een lagere vergoeding.

De voorwaarden nog eens samengevat

  • U heeft een minimuminkomen
  • U heeft geen noemenswaardig vermogen
  • Het gaat om noodzakelijke kosten die zijn veroorzaakt door bijzondere omstandigheden en die u zelf niet kunt betalen uit uw inkomen
  • Er is geen ‘voorliggende voorziening’ mogelijk.

Aanvragen

U kunt bij de balie van het Startpunt een aanvraagformulier  afhalen. U kunt de bijstand ook digitaal  aanvragen.

Zoeken