Ziekenvervoer

Ziekenvervoer wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van het soort vervoer.  Of u zelf de vervoerder mag kiezen, hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ziekenvervoer auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet.

Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer

Er geldt in 2018 een eigen bijdrage van € 101. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer. Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer.  Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.

Zoeken