Vervoersmogelijkheden

Welke vervoersmogelijkheden zijn er voor ouderen en mensen met een beperking?

De Plusbus

In Wageningen rijdt de Plusbus. Dit is een vrijwilligersorganisatie die dagelijks mensen van deur tot deur vervoert in Wageningen en omgeving. De bus is ook geschikt voor rolstoelvervoer. U moet lid zijn om gebruik te kunnen maken van deze dienst. De kosten hiervan zijn € 12,50 per jaar. Vervoer naar plaatsen buiten de regio kan alleen in overleg. Voor vervoer met de Plusbus moet u uiterlijk een dag van te voren een afspraak maken. U kunt bellen met tel. (0317) 41 90 37 tussen 9.00 en 11.45 uur. U kunt ook een email sturen naar plusbus@solidez.nl.

Boodschappenbus voor ouderen

De boodschappenbus rijdt op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur door Wageningen. De bus haalt ouderen thuis op en brengt ze weer thuis. Gezamenlijk met andere ouderen kunt u uw boodschappen doen. Als het nodig is helpen vrijwilligers u in de supermarkt. Na het boodschappen doen, wordt een kopje koffie gedronken. Uw rollator of rolstoel kan in overleg mee. Voor meer informatie kunt u bellen met Meldpunt Vrijwilligerswerk via tel. (0317) 41 30 88. Als u mee wilt met de Boodschappenbus, moet u zich vóór woensdag aanmelden. De kosten zijn € 1,00.

Taxikaarten

Als u 65 jaar of ouder bent of een Wmo indicatie heeft, kunt u taxikaarten kopen. Deze kunt u gebruiken voor taxivervoer in de stad en naaste omgeving, bijvoorbeeld naar Ziekenhuis De Gelderse Vallei. U kunt de taxikaarten kopen in de Huizen van de Wijk, Rustenburg, Nudehof en Torckdael. De taxikaarten worden verkocht in 10 rittenkaarten en kosten € 52,-. Vervoer binnen Wageningen kost per enkele rit € 5,20.

Valleihopper

Valleihopper verzorgt:

  • Aanvullend openbaar vervoer voor iedereen
  • Sociaal- recreatief vervoer voor 65- plus tegen gereduceerd tarief (alleen voor inwoners van Wageningen)
  • Sociaal- recreatief vervoer bij medische beperkingen. Ook tegen een gereduceerd tarief
  • Dagvervoer (op grond van de Wmo en de Jeugdwet)

Wanneer u door medische beperkingen niet in staat bent om met het openbaar vervoer te reizen en als u van plan bent regelmatig gebruik te maken van de Valleihopper, dan kunt u een pas met Wmo- indicatie aanvragen. U reist dan voordeliger. U kunt een aanmeldfomulier opvragen via het Startpunt Wageningen (0317) 41 01 60, als pdf downloaden of online  invullen.

Bovenregionaal vervoer

Voor deze vorm van vervoer voor gehandicapten en ouderen is het systeem Valys beschikbaar. Via dit systeem ontvangt u een persoonlijk kilometerbudget.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valys, tel 0900 -96 30 van 6.00-13.00 uur. Gebruikt u een teksttelefoon, bel dan 0900 - 84 10 (€ 0,10 per minuut).

Zoeken