Valys

Heeft u een beperking en wilt u buiten de regio reizen? Dan is de Valys een oplossing. Als u niet in staat bent om met het openbaar vervoer te reizen vanwege medische beperkingen kunt u een Valyspas aanvragen. De Valys gebruikt u als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Om met Valys te kunnen reizen, heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas)
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • een OV-Begeleiderskaart.

Meer informatie en aanvragen

  • Het aanvraagformulier vindt u op Valys. Het formulier kunt u ook ophalen bij de balie van het Startpunt.
  • Valys vraagt u digitaal aan via pasaanvraag

 

 

Zoeken