Valleihopper

Kan het gewone openbaar vervoer u niet verder helpen? Dan is er voor u de Valleihopper.

Valleihopper verzorgt

  • Aanvullend Openbaar Vervoer voor iedereen
  • Sociaal-recreatief vervoer voor 65-plus tegen gereduceerd tarief (alleen voor Wageningse inwoners)
  • Sociaal-recreatief vervoer bij medische beperkingen. Ook tegen een gereduceerd tarief
  • Dagvervoer (op grond van de Wmo en de Jeugdwet)

Aanvullend openbaar vervoer voor iedereen

Ook als u geen beperking heeft kunt u gebruik maken van de Valleihopper. Hiervoor moet u wel een vergoeding betalen. Wanneer passend openbaar vervoer ontbreekt betaalt u een opstaptarief van € 2,95 + € 0,46 per kilometer. Wanneer passen openbaar vervoer wel aanwezig is betaalt u een opstaptarief van € 5,50 + € 0,86 per kilometer. Valleihopper verricht dit vervoer in opdracht van de provincie.

Sociaal recreatief vervoer bij medische beperkingen

U moet vaak reizen en hebt een medische beperking en daardoor niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen.  Dan is er ook de Plusbus. Is de Plusbus niet voldoende dan kunt u voor de Valleihopper een pas met Wmo-indicatie aanvragen. U betaalt een opstaptarief van € 0,75 + € 0,14 per kilometer. Daarnaast betaalt u een inkomens afhankelijke eigen bijdrage van maximaal € 0,07 per kilometer. Heeft u een totaal inkomen tot 130% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie

De Wmo indicatie vraagt  u aan bij het Startpunt. U kunt het meldingsformulier downloaden of u kunt u aanmelding online nvullen. Kijk voor meer informatie op de website van de Valleihopper.

65-plus pas

Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, kunt u een 65- plus pas aanvragen. Voor deze pas is geen Wmo- indicatie nodig. U betaalt een opstaptarief van € 2,60 + een kilometertarief van € 0,40. De pas vraagt u aan bij het Startpunt. U kunt het aanvraagformulier ook opvragen bij het Startpunt via telefoonnummer (0317) 41 01 60.

Dagvervoer (vervoer op grond van de Jeugdwet en de Wmo)

Wanneer u zorg of ondersteuning krijgt op grond van Jeugdwet en/ of Wmo kan het zijn dat u voor deze zorg en ondersteuning ook vervoer nodig heeft. Dit bespreekt u met Wmo- of Jeugdconsulent. Deze informeert u ook of daar wel of geen financiële gevolgen aan verbonden zijn.

 

 

 

 

Zoeken