Rijbewijskeuring

Vanaf 75 jaar moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs. In Wageningen kunt u zich op twee plaatsen laten keuren. Voordat u naar de keuring gaat, koopt u eerst een 'Eigen Verklaring met 'Geneeskundig Verslag' . Download deze formulieren via: mijn.cbr.nl. De verwerking en beoordeling van de 'Eigen Verklaring', kan tot 3 maanden duren. He beste is om 4 maanden voordat de geldigheid van uw rijbewijs verloopt een afspraak te maken voor de keuring.

Keuring Huis van de Wijk de Nude

  • Elke tweede vrijdag van de maand is er een rijbewijskeuring. Maak hiervoor een afspraak via telefoon 0317-419171.
  • Meer informatie over de rijbewijskeuring vindt u op de website  van de rijksoverheid.
  • Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2, 6702 BH Wageningen
  • Telefoon (0317) 41 91 71 of e-mail denude@solidez.nl

Keuring Huis van de Wijk de Pomhorst

  • Meer informatie over de rijbewijskeuring vindt u op de website  van de rijksoverheid.
  • Maak een afspraak via de website rijbewijskeuringsarts.nl
  • Let op: voor keuringen in de Pomhorst kunt u zich niet de Pomhorst aanmelden.