Persoonsgebonden Budget Jeugd

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en heeft u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met uw contactpersoon van het Startpunt of de jeugdconsulent.

Voorwaarden pgb

 Bij een pgb dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • U hebt een indicatie op basis van de Jeugdwet
  • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen.
  • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt
  • Voor professionele hulp en ondersteuning met pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de hulp en ondersteuning die de gemeente zelf inkoopt. Ga naar de kwaliteitseisen.

Aanvragen pgb

  • U levert een ingevuld persoonlijk plan pgb in waarover u met de jeugdconsulent een gesprek heeft. Naar aanleiding van het gesprek en het ingediende persoonlijk plan pgb wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een pgb.
  • U ontvangt van de jeugdconsulent een ondersteuningsplan wat door u ondertekend dient te worden en u stuurt een kopie terug.
  • U ontvangt daarna een besluit (beschikking) waarmee de hulp kan worden ingekocht.
  • U houdt zelf een administratie bij ten aanzien van het pgb. U bent verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract met de hulpverleners en de financiële verantwoorden naar de SVB. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB

Afspraak maken

Een afspraak maken met een medewerker van het Startpunt kan telefonisch via 0317- 41 01 60 of per  e- mail startpunt@wageningen.nl. U kunt ook binnenlopen op Rooseveltweg 408a te Wageningen. Heeft u recent nog contact gehad met een jeugdconsulent en is uw situatie al bekend? Dan verloopt uw aanmelding via een jeugdconsulent.

 

Zoeken