Vroeghulp

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw  kind? Is uw kind 0-5 jaar oud? Mogelijk kan het Vroeghulpteam Wageningen iets voor u betekenen. Als u bij het Vroeghulpteam komt is er vaak al in verschillende situaties opvallend gedrag gezien bij uw kind. Bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf, bij de jeugdarts van het consultatiebureau of bij u thuis. Soms is er al hulp ingezet maar laat het kind toch onvoldoende ontwikkeling zien. Het is dan niet altijd  duidelijk wat er aan de hand is. Het Vroeghulpteam kijkt samen met u wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  Door vroegtijdig de juiste hulp te bieden, wordt onnodige achterstand voorkomen.

Welke vragen kunt u aan  het Vroeghulp team voorleggen

Het Vroeghulpteam is er als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling en/of het gedrag van uw kind. Of als u niet goed weet welke hulp er nodig is. De vragen kunnen betrekking hebben op meerdere gebieden, bijvoorbeeld is er iets met het kind aan de hand, wat is de invloed van de gezinssituatie, of van de omstandigheden op de groep van het kinderdagverblijf.

Rol trajectbegeleider

Na aanmelding bij het Vroeghulpteam neemt een trajectbegeleider contact met u op om bij u thuis te komen. Zij is dan uw vaste contactpersoon. Tijdens het gesprek verzamelt de trajectbegeleider zoveel mogelijk informatie over uw kind, de gezinssituatie en uw vragen. Hier wordt een verslag van gemaakt. Daarnaast verzamelt zij informatie van andere betrokkenen zoals het kinderdagverblijf en de jeugdarts. Natuurlijk gebeurt dit niet zonder uw toestemming. Al deze informatie wordt in een bijeenkomst met u en het Vroeghulpteam besproken. Samen wordt gekeken wat er nodig is zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De trajectbegeleider ondersteunt u en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen goed samenwerken en goed geïnformeerd zijn. Zij begeleidt u tot de vragen beantwoord zijn, u zelf weer verder kunt of totdat een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

Rol van het Vroeghulpteam

Het Vroeghulp team bestaat uit verschillende deskundigen waaronder een orthopedagoog, kinderpsycholoog, jeugdarts, jeugdconsulent, coördinator VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en een trajectbegeleider. Door deze samenstelling is het mogelijk om vragen van ouders vanuit een brede invalshoek te bekijken. Het Vroeghulpteam stelt geen diagnoses. Het is een team van deskundigen dat met ouders meedenkt over een zo goed mogelijke aanpak van ontwikkelingsvragen bij kinderen. Het team maakt samen met u een plan van aanpak. Daar staat in wie uw kind verder kan helpen in zijn ontwikkeling. Het Vroeghulpteam kan ook doorverwijzen naar de juiste organisatie. De Vroeghulp wordt beëindigd wanneer uw vraag is beantwoord. Vaak is dat als u weet welke weg u het beste kunt bewandelen en welke hulp daarbij nodig is.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het Vroeghulpteam.

Aanmelden

In overleg met de huisarts, jeugdarts de VVE coördinator (Voor en vroegschoolse educatie) of de jeugdconsulent kunt u uw kind aanmelden voor het Vroeghulpteam. U vult hiervoor een formulier in. Daarna levert u het formulier in bij het Startpunt Wageningen, of e-mail het naar vroeghulp@wageningen.nl.

Zoeken