Vroeghulp

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw  kind? Is uw kind 0-5 jaar oud? Mogelijk kan het Vroeghulpteam Wageningen iets betekenen. Soms is er al hulp ingezet maar laat het kind toch onvoldoende ontwikkeling zien. Het is dan niet altijd  duidelijk wat er aan de hand is. Het Vroeghulpteam kijkt samen met u wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door vroegtijdig de juiste hulp te bieden, wordt onnodige achterstand voorkomen.

Wat

Het Vroeghulp team bestaat uit verschillende deskundigen waaronder een:Vroeghulp

  • orthopedagoog
  • kinderpsycholoog
  • jeugdarts
  • jeugdconsulent
  • coördinator VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
  • trajectbegeleider

Wat doet het Vroeghulpteam?

Uw vragen worden door het team breed te bekijken. Het Vroeghulpteam stelt geen diagnoses. Het team denkt met ouders mee over een zo goed mogelijke aanpak van ontwikkelingsvragen bij kinderen. Het team maakt samen met de ouders een plan van aanpak. Daar staat in wie het kind verder kan helpen in zijn ontwikkeling. Het Vroeghulpteam verwijst ook door naar de juiste organisatie. De Vroeghulp wordt beëindigd wanneer de vraag is beantwoord. Vaak is dat als bekend is welke weg kan worden bewandeld en welke hulp daarbij nodig is.

Uw trajectbegeleider

Na aanmelding neemt een trajectbegeleider contact op voor een huisbezoek. Zij is dan de vaste contactpersoon. De trajectbegeleider verzamelt zoveel mogelijk informatie over het kind, de gezinssituatie en de vragen. Hier wordt een verslag van gemaakt. Daarnaast verzamelt zij informatie van bijvoorbeeld het kinderdagverblijf en de jeugdarts. Alle informatie wordt in een bijeenkomst met de ouders en het Vroeghulpteam besproken. Samen wordt gekeken wat er nodig is zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De trajectbegeleider ondersteunt ouders en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen goed samenwerken en goed geïnformeerd zijn.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het Vroeghulpteam.

Aanmelden

In overleg met de huisarts, jeugdarts de VVE coördinator (Voor en vroegschoolse educatie) of de jeugdconsulent kunt u uw kind aanmelden voor het Vroeghulpteam. U vult hiervoor een formulier in. Daarna levert u het formulier in bij het Startpunt Wageningen, of e-mail het naar vroeghulp@wageningen.nl.

Zoeken