Voor en Vroegschoolse Educatie

VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de kleuterklassen van de basisschool. VVE

Voorschoolse educatie

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Voorschoolse educatie heeft tot doel om kinderen kansen te geven om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. Zij maken dan een goede start op de basisschool. Taalontwikkeling is daarbij belangrijk. Maar ook leren samen spelen, in een kleine groep of in een grote groep, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt, speelgoed delen, zingen, luisteren, knippen, plakken, verven en nog veel meer. Op alle VVE-locaties wordt gewerkt met een educatieve methode, zoals: Piramide, Startblokken of Uk en Puk, waarin al deze aspecten aan bod komen.

VVE in Wageningen

In Wageningen wordt voorschoolse educatie aangeboden in peutergroepen van de kinderopvang. In deze groepen zijn peuterspeelzaal en kinderopvang samengevoegd tot een voorziening voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hiermee is de kracht van kinderopvang en speelzaalwerk gecombineerd. Kinderen met en zonder behoefte aan extra ondersteuning, van werkende en niet-werkende ouders, ontmoeten elkaar op dezelfde plek. Het geeft ouders flexibiliteit.  In dagdelen van 5 uur, in wisselende combinaties van ochtenden en middagen kan het worden afgenomen. Voorschoolse educatie wordt 40 weken per jaar aangeboden. Het rooster sluit aan bij de basisschoolvakanties.

VVEVVE-verwijzing

Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. Deze kinderen kunnen een VVE-verwijzing krijgen. Deze verwijzing wordt gegeven door het consultatiebureau. Kinderen met een VVE-verwijzing kunnen 3 dagdelen van 5 uur per week op een kinderdagverblijf spelen. Voor een eerste kennismaking maakt een pedagogisch medewerker van de groep een afspraak voor een huisbezoek. Als het kind 4 jaar wordt, zorgt de pedagogisch medewerker, samen met de ouders, voor een persoonlijke overdracht naar de basisschool.

Coördinator VVE

In Wageningen onderhouden twee coördinatoren VVE de contacten tussen de gemeente, de aanbieders van VVE, scholen en het consultatiebureau. Als het kind 3 maanden op het kinderdagverblijf speelt, brengt de coördinator VVE een bezoek aan de groep. Mocht er meer hulp voor het kind of het gezin nodig zijn, dan kan de coördinator VVE hier een rol in spelen. Deze ondersteuning gaat in nauwe samenwerking met de ouders, pedagogisch medewerkers en het consultatiebureau. De coórdinatoren zijn  Joleijn Ruijter, 06-19 97 19 65 Yolanda Hospes 06-26 95 35 94 e-mail coordinatorenvve@solidez.nl

Halve dagopvang

VVE wordt aangeboden als halve dagopvang. Er zijn ook een aantal hele dagopvanggroepen waar kinderen met een VVE-verwijzing begeleid worden. Informeer naar de mogelijkheden bij de desbetreffende VVE locatie .Ook kinderen van 2 tot 4 jaar zonder VVE-verwijzing waarvan de ouders geen kinderopvang nodig hebben, kunnen spelen in een positieve en stimulerende omgeving en leeftijdsgenootjes ontmoeten. Dit kan voor 2 dagdelen van 5 uur per week.

Arrangementen en tegemoetkoming kosten

Er zijn voor verschillende arrangementen voor de VVE.  De gemeente Wageningen geeft een tegemoetkoming in de kosten voor deze vorm van opvang. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Via deze link vindt u de tarieven.

.Stroomschema tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken