Voor en Vroegschoolse Educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie is een manier van werken (methode) die kinderen aanmoedigt in hun ontwikkeling. Dat gebeurt op een spelende manier. De afkorting die hier voor wordt gebruikt, is VVE.

Verschillende leeftijden

  • Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Dus voordat het kind naar de basisschool gaat
  • Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2, de eerste twee klassen van de basisschool. VVE

Voorschoolse educatie

De eerste jaren in het leven van kinderen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling. Voorschoolse educatie heeft als doel om kinderen kansen te geven. Om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. De kinderen maken dan een goede start op de basisschool. De volgende zaken zijn daarbij belangrijk:

  • Ontwikkeling van de taal
  • Leren samen te spelen, in een kleine groep of in een grote groep
  • Wachten op je beurt
  • Opruimen wat je hebt gepakt
  • Speelgoed delen
  • Zingen
  • Luisteren
  • Knippen, plakken, verven en nog veel meer

Op verschillende VVE-locaties wordt gewerkt met de VVE methode

VVE in Wageningen

In Wageningen wordt voorschoolse educatie gegeven in peutergroepen van de kinderopvang. In deze groepen zijn peuterspeelzaal en kinderopvang samen één voorziening. Dit is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor Kinderen met en zonder extra ondersteuning. Van werkende en niet-werkende ouders. Allen komen met elkaar in contact op dezelfde plek. Voorschoolse educatie wordt 40 weken in het jaar gegeven. Het rooster past goed bij de vakanties van de basisschool.

VVEVVE-verwijzing

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Deze kinderen kunnen een VVE-verwijzing krijgen. Een verwijzing is een brief van het consultatiebureau waarin staat dat het kind extra steun nodig heeft. Kinderen met een VVE-verwijzing kunnen 3 dagdelen van 5 uur per week op een kinderdagverblijf spelen.
Voor een eerste kennismaking wordt een afspraak bij het kind thuis gemaakt. Een medewerker komt dan bij u thuis. Als het kind 4 jaar wordt, zorgt de medewerker, samen met de ouders, voor een overdracht naar de basisschool. Daarin staan belangrijke zaken van het kind.

Leiding VVE

Als het kind 3 maanden op het kinderdagverblijf speelt, brengt de coördinator (leiding) van VVE een bezoek aan de groep. Is er meer hulp voor het kind of het gezin nodig? Dan kan de coördinator hierbij helpen. Hierin werken de ouders, de medewerkers en het consultatiebureau samen. De coördinatoren zijn Joleijn Ruijter, 06-19 97 19 65 Yolanda Hospes 06-26 95 35 94 e-mail coordinatorenvve@solidez.nl

Verschillende mogelijkheden

VVE wordt gegeven als halve dagopvang.
Er zijn ook een aantal hele dagopvanggroepen. HIer worden kinderen met een VVE-verwijzing begeleid. Informeer naar de mogelijkheden bij de VVE locatie .
Kinderen van 2 tot 4 jaar zonder VVE-verwijzing kunnen spelen in een positieve en stimulerende omgeving. Ze kunnen kinderen van hun eigen leefijd ontmoeten. Dit kan voor 2 dagdelen van 5 uur in de week.

Arrangementen en tegemoetkoming kosten

Er zijn voor verschillende arrangementen voor de VVE.  De gemeente Wageningen geeft een tegemoetkoming in de kosten voor deze vorm van opvang. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Via deze link vindt u de tarieven.

.Stroomschema tarieven