Spelenderwijs

Peuterspeelzalen en een aantal locaties van de kinderopvang zijn in Wageningen samengevoegd tot een voorziening voor kinderen van 2 en 3 jaar: Spelenderwijs

Wat is Spelenderwijs

Spelenderwijs is ontstaan door een samenvoeging van de peuterspeelzalen en een aantal locaties van de kinderopvang. Hiermee is de kracht van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gecombineerd. Zo zijn er optimale ontwikkelingskansen, voor alle kinderen in de stad. Het is een voorziening voor kinderen van 2 en 3 jaar.

 

Kosten

De kosten voor ouders zijn in alle gevallen inkomensafhankelijk. Ouders die geen recht hebben op kinderopvang toeslag, betalen een ouderbijdrage.Deze wordt vastgesteld bij de pllaatsing door de betreffende kinderopvangorganisatie aan de hand van inkomengegevens. Deze bedragen zijn terug te vinden in de tabel inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen via een rekenhulp op de website van de belastingdienst de hoogte van de tegemoetkoming uitrekenen.

 

VVE indicatie

Kinderen met een VVE (voor-en vroegschoolse) indicatie hebben recht op extra begeleiding door een VVE consulent en een extra dagdeel, dat wordt gefinancieerd door de gemeente. Het consultatie bureau (CB) beoordeelt of een kind recht heeft op een indicatie. U kunt dit, bij bijvoorbeeld twijfels over de taal-, spraakontwikkeling van uw kind, eventueel zelf aankaarten tijdens een afspraak op het bureau.

 

Arrangementen

Er zijn 4 verschillende arrangementen mogelijk, afhankelijk van het feit of uw kind een VVE indicatie heeft en of u al dan niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 
Hieronder kunt u zien voor welk arrangement u in aanmerking komt.

Uw kind heeft een VVE-indicatie, vervolgens:

  • Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 1
  •  Wanneer u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 2

Uw kind heeft géén VVE-indicatie, vervolgens:

  • Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 3
  • Wanneer u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 4.

 

Meer informatie

In deze folder vind u meer informatie over Spelenderwijs. U kunt ook contact opnemen met het Startpunt ; telefoon (0317)  41 01 60,  e- mail: startpunt@wageningen.nl.

Zoeken