Jongeren op gezond gewicht Wageningen

Op wie richt JOGG Wageningen zich?

De focus van JOGG-Wageningen ligt op de leeftijdscategorie 0-12 jaar. Jong geleerd is immers oud gedaan. Wel zal JOGG-Wageningen een ondersteunende, verbindende en informatieve rol hebben wanneer er vragen/verzoeken liggen voor activiteiten die betrekking hebben op de leeftijdscategorie 13-19 jaar. Meer informatie over de JOGG-aanpak in Wageningen vindt u in het Plan van Aanpak. Dit plan is een groeidocument en de rode draad voor JOGG-Wageningen.

Waarom werkt de JOGG-aanpak?Paraplu van Jogg

Uit onderzoek blijkt dat veel interventies niet werken omdat ze plaatsgebonden zijn, kort duren en niet in samenhang worden uitgevoerd. Het bijzondere aan de JOGG­-aanpak is dat allerlei partijen samenwerken, zowel landelijk als binnen de gemeente. De JOGG-aanpak kan dus gezien worden als een paraplu, die bestaande activiteiten met elkaar verbind en versterkt. In Wageningen zijn veel partijen al bezig met het stimuleren van gezonde leefstijl, dus hier is de paraplu functie zeer toepasselijk.

De JOGG-­aanpak is gebaseerd op het succesvolle Franse EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of “Samen overgewicht bij kinderen aanpakken”). Sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht aan een aanpak die in Nederland nog beter zou werken.

Het fundament onder de JOGG-­aanpak bestaat uit vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek­private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en het verbinden van preventie en zorg. De eerste vier pijlers komen overeen met EPODE. De vijfde pijler ‘verbinding tussen preventie en zorg’ is in Nederland hieraan toegevoegd.

Zoeken