Specialistische ondersteuning huisartsen jeugd

Heeft u kind (lichte) psychische klachten? Kinderen en jongeren kunnen direct terecht bij de specialistische ondersteuners huisartsen voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In Wageningen werken drie ondersteuners die zijn gespecialiseerd in de jeugd GGZ. Deze ondersteuners zijn in dienst bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij werken bij de huisartsenpraktijk. In Wageningen maken alle huisartsen gebruik van deze ondersteuners. Als een kind of jongere bij de huisarts komt met psychische klachten, dan kan de de huisarts door verwijzen naar de specialistisch ondersteuner huisartsen. Dat kan direct in de eigen huisartsenpraktijk. Het voordeel hiervan is dat een kind of jongere snel geholpen wordt.

Wat doen zij

De specialistisch ondersteuners brengen de klachten van het kind of de jongere in kaart. Zij behandelen de klachten voor een korte tijd. Ook geven zij advies aan het kind en de ouders. Als er andere hulp nodig is, verwijzen zij door naar de juiste vorm van hulp of behandeling.

Doelgroep

De gespecialiseerde ondersteuners werken voor de huisartsen. Ze zetten hun ondersteuning in voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.

Klachten

De klachten waarvoor kinderen en jongeren terecht kunnen zijn verschillend. Het kan gaan om lichte psychische problemen tot psychiatrische problemen zoals:

  • Angstproblemen
  • Negatief zelfbeeld
  • Eetproblemen
  • Depressieve/somberheidsklachten
  • Psychosomatische klachten
  • Vergroten van sociale vaardigheden
  • Hechtingsproblemen

Informatie

Merkt u bij uw kind bepaalde psychische of psychiatrische problemen of klachten? Blijf er niet mee lopen en neem contact op uw huisarts om dit te bespreken. De huisarts kan dan een inschatting maken of specialistische ondersteuning passend is.

 

Zoeken