Afschaffen ouderbijdrage

De ouderbijdrage in de jeugdhulp wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. Dat heeft het kabinet besloten. De jeugdwet wordt aangepast.

Wat betekent dit voor ouders?

Ouders van kinderen die in 2014 onder de Wet op de Jeugdzorg vielen en vanaf 2015 onder de Jeugdwet hebben in januari 2016 de laatste factuur van het CAK ontvangen. U hoeft in 2016 geen ouderbijdrage meer te betalen.

 

Ouders van kinderen die vanaf 2015, onder de nieuwe wetgeving, een jeugdhulpvoorziening ontvangen van de gemeente hebben in 2015 geen ouderbijdrage hoeven te betalen. Voor hen verandert er niets.  In 2016 hoeft u ook geen ouderbijdrage te betalen.

 

Wat is ouderbijdrage

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet staat dat gemeenten een financiële bijdrage moeten vragen als de jeugdhulp een verblijf buiten het gezin inhoudt, zoals dagbehandeling of dagbesteding of verblijf in een instelling of pleeggezin.

 

Vragen en meer informatie

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt, 0317- 410160,startpunt@wageningen.nl  of loop binnen  Rooseveltweg 408 a te Wageningen.

Zoeken