Jeugdhulp

Meestal kunt u zelf met hulp van familie, vrienden of buren uw gezinsleven prima organiseren. Als ouder kent u uw kind het beste en bent u ook als eerste verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Soms heeft u voor uw kind of gezin ondersteuning nodig waar een toekenning van de gemeente voor nodig is. U dient dan een aanmelding voor jeugdhulp te doen.

Hoe werkt dat?

Een aanmelding voor jeugdhulp dient u in bij het Startpunt of het aanmeldformulier. Een startpuntmedewerker of een jeugdconsulent bespreekt met u uw vragen en ondersteuningsbehoefte. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Eerst bekijkt u wat u met behulp van uw netwerk, vrijwilligers of met hulp van voorzieningen/hulp waar geen toekenning van de gemeente voor nodig is, kunt oplossen. De Startpuntmedewerker informeert en adviseert u over de mogelijkheden. Blijkt dat er een vorm van hulp nodig is, waar een toekenning van de gemeente voor nodig is, dan handelt een jeugdconsulent uw melding verder af.

Ondersteuningsplan

Is er een vorm van hulp nodig is, waarvoor een toekenning van de gemeente nodig is? De jeugdconsulent gaat dan met u in gesprek en bepaalt  samen met u welke ondersteuning er dan wordt ingezet. Alle afspraken hierover worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit plan krijgt u thuisgestuurd. Wij vragen u dit plan te ondertekenen en één versie terug te sturen. U krijgt daarna het besluit (beschikking) met daarin de toegekende hulp thuisgestuurd. Dan kan de hulp worden ingezet.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.

Zoeken