Jeugdhulp

Meestal kunt u zelf met hulp van familie, vrienden of buren uw gezinsleven prima organiseren. Soms heeft u voor uw kind of gezin ondersteuning nodig. Is er een vorm van hulp nodig is, waarvoor een toekenning van de gemeente nodig is?

Aanmelding

Een aanmelding voor jeugdhulp dient u in bij het Startpunt door het invullen van het aanmeldformulier. De Startpuntmedewerker of een jeugdconsulent bespreekt met u uw vragen en ondersteuningsbehoefte. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Eerst bekijkt u wat u met behulp van uw netwerk, vrijwilligers of met hulp van voorzieningen/hulp waar geen toekenning van de gemeente voor nodig is, kunt oplossen. De Startpuntmedewerker informeert en adviseert u over de mogelijkheden.

Ondersteuning

Blijkt dat er een vorm van ondersteuning nodig is, waar een toekenning van de gemeente voor nodig is, dan handelt een jeugdconsulent uw melding verder af. De jeugdconsulent gaat dan met u in gesprek en bepaalt  samen met u welke ondersteuning er dan wordt ingezet. Alle afspraken hierover worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit plan krijgt u thuisgestuurd. Wij vragen u dit plan te ondertekenen en één versie terug te sturen. U krijgt daarna het besluit (beschikking) met daarin de toegekende hulp thuisgestuurd. Dan kan de hulp worden ingezet.

Bescherming persoonsgegevens

Het Startpunt hecht veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw kind(eren) en/of gezin. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hier.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.

Zoeken