Krapte op de woningmarkt

Bent u op zoek naar een betaalbare huurwoning in Wageningen? Realiseert u zich dan dat:
• Het lastig is om deze op korte termijn te vinden
• Er een schaarste is aan betaalbare sociale huurwoningen
• Er wachtlijsten zijn voor deze betaalbare woningen
• Het in Wageningen gemiddeld 4 jaar duurt om een sociale huurwoning (flat) te bemachtigen
• Er nog heel weinig middel-dure woningen beschikbaar zijn (€720,- tot €900,-)
• Dure huurwoningen (vanaf €900,-) voor mensen met en modaal inkomen onbereikbaar zijn omdat er forse inkomenseisen worden gesteld

Zoekt u informatie over?

Wat kunt u doen?

• Voor sociale huurwoningen in Wageningen en omliggende gemeenten schrijft u zich in bij huiswaarts.nu. Als u zich nu al inschrijft, bouwt u inschrijftijd op zodat u in de toekomst makkelijk een woning kunt krijgen
• Meldt u bij het Startpunt als u ondersteuning nodig hebt om een stressvolle periode zonder geschikte woning vol te houden.