Sociale huurwoningen

U wilt graag verhuizen. U zoekt een betaalbare sociale huurwoning in Wageningen. Sociale huurwoningen zijn woningen voor mensen met een lager inkomen. De maximala huurprijs van zo'n woning is €720,42 per maand. Voor sociale huurwoningen geldt een inkomenseis. Dat betekent dat u niet meer geld mag verdienen, of geld mag hebben dan een bepaald bedrag.

Hoe komt u aan een sociale huurwoning

U schrijft zich eerst in via huiswaarts.nuU kunt via deze website op aanbod- en lotingwoningen reageren. Op de website leest u het verschil tussen aanbod- en lotingwoningen. Elke week staan de woningen die vrij komen op huiswaarts.nu. Het grootste deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan woningzoekenden met een inkomen onder € 38.035,-per jaar. Een klein deel van de woningen mag aan mensen met een hoger inkomen worden verhuurd.

De Woningstichting

De Woningstichting    in Wageningen is de grootste verhuurder van sociale huurwoningen. De meeste woningen van de Woningstichting zijn sociale huurwoningen. Er worden ook in de de vrije sector woningen verhuurd.

Wat doet een woonconsulent van de Woningstichting?

De woonconsulenten staan voor u klaar als het gaat om buurtbeheer, leefbaarheid, veiligheid, overlast en sociale begeleiding bij grote projecten. Zij onderhouden contact met de huurders in de buurt en overleggen regelmatig met bewonerscommissies. Klik hier als u wilt weten welke woonconsulent in welke wijk werkzaam is. 

Foto sociale huurwoning wageningen

Idealis

Idealis biedt in Wageningen en Ede studentenhuisvesting.

Overige verhuurders

Er zijn ook particuliere verhuurders die woningen met een huur lager dan €720,42- aanbieden. Particulier betekent dat de woning niet via een woningbouwvereniging of coörporatie verhuurd wordt.

Voor deze woningen komt u afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is voor mensen die niet genoeg geld verdienen of hebben om de totale huur van de woning te betalen. U kunt huurtoeslag krijgen voor woningen met een huur van maximaal € 720,42. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Via de website van de Belastingdienst maakt u een proefberekening voor de huurtoeslag. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan €424,44. Behalve als u een kind heeft dat bij u in huis woont. Dan mag de huur toch €720,42 zijn.