Participatie en Werk

Het is niet voor iedereen even eenvoudig een betaalde baan te vinden en te behouden. Misschien heeft u een arbeidsbeperking en hierdoor een aanpassing nodig om te kunnen werken. Of u heeft een bijstandsuitkering en het lukt maar niet om aan de slag te komen. Er zijn diverse trajecten mogelijk. Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald welk traject voor u passend is. De betreffende uitkerende instantie is verantwoordelijk voor de bekostiging van het traject. Mocht u een uitkering hebben bijvoorbeeld vanuit het UWV? Dan dient u bij het UWV te informeren naar de mogelijkheden voor ondersteuning naar werk.

Trajecten naar werk vanuit de gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering? Hieronder treft u de mogelijkheden voor ondersteuning naar werk aan vanuit de Participatiewet. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. Welke ondersteuning kan worden ingezet, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en is dus maatwerk. Neemt u contact op met uw klantmanager of het Startpunt om de mogelijkheden te bespreken.

Traject gericht op werk

Heeft u een bijstandsuitkering en zijn er geen belemmeringen om aan het werk te gaan? Dan ondersteunt de gemeente u om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Eventueel wordt een sollicitatietraining aangeboden of krijgt u via uw klantmanager vacatures aangereikt waarop u kunt solliciteren. Het doel is om zo snel mogelijk weer te kunnen werken

Traject gericht op re-integreren

U kunt niet zomaar aan de slag omdat u bijvoorbeeld een lange tijd uit het arbeidsproces bent geweest? Of omdat u een ziekte of beperking heeft waardoor u niet goed weet wat u aankunt wat werk betreft? Een re-integratietraject is erop gericht om uiteindelijk wel weer een betaalde baan te vinden. Er zijn vaak tussenstappen nodig om daar te komen. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering.

Zorgtraject

Soms zijn er medische of psychische belemmeringen dat werken niet (meer) mogelijk is. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan komt u in aanmerking voor ondersteuning, begeleiding of behandeling. Het kan ook zijn dat u met een toekenning van de gemeente in aanmerking komt om te gaan werken bijvoorbeeld bij een zorgboerderij of een andere dagbestedingsplek. Afhankelijk van uw mogelijkheden wordt bepaald welk traject voor u passend is

Overige informatie

Heeft u een bijstandsuitkering en heeft u vragen over het vinden en behouden van werk? De klantmanager van de gemeente maakt met u een trajectplan waarin de ondersteuning die u nodig heeft, wordt opgenomen en welke doelen daarmee moeten worden bereikt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw klantmanager van de gemeente.

 

 

 

 

Zoeken