Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Bijvoorbeeld extra beddengoed, waskosten, energieverbruik en schoeisel. Om u tegemoet te komen in deze kosten is er de regeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Voorwaarden

Uw heeft een laag inkomen (130% van de toepasselijke bijstandsnorm). In sommige situatie komt u ook in aanmerking als uw inkomen hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, maar u door omstandigheden toch moeilijk rond kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van verplichtingen uit schulden. Informeer naar de mogelijkheden voor u.

Bewijsstukken

  •  Een WMO-indicatie of
  •  Een AWBZ-indicatie of
  •  Een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent, zoals een arbeidsongeschiktheidsverklaring.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 385,- De tegemoetkoming is niet afhankelijk van de hoogte van de kosten die u maakt vanwege uw chronische ziekte of handicap. Het is een vastgesteld bedrag.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan met dit formulier. Heeft u in 2017 al een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2018 geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt in 2018 automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Meer informatie

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De inkomensbrigade helpt u graag met uw aanvraag tel. (0317) 49 24 50
  • Meer informatie is ook te krijgen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408 telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl

Zoeken