Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Bijvoorbeeld extra beddengoed, waskosten, energieverbruik en schoeisel. Om u tegemoet te komen in deze kosten is er de regeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Voorwaarden

Uw inkomen is niet hoger zijn dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. U kunt ook in aanmerking komen als uw inkomen hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, maar u door omstandigheden toch moeilijk rond kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van verplichtingen uit schulden.

Bewijsstukken

  •  Een WMO-indicatie of
  •  Een AWBZ-indicatie of
  •  Een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent, zoals een arbeidsongeschiktheidsverklaring.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 385,- De tegemoetkoming is niet afhankelijk van de hoogte van de kosten die u maakt vanwege uw chronische ziekte of handicap. Het is een vastgesteld bedrag.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan met het formulier. Heeft u in 2017 al een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2018 geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt in 2018 automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling chronisch zieken en gehandicapten? Neemt u dan contact op met het Startpunt Wageningen. Het Startpunt is op maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. U kunt het Startpunt ook bellen (0317) 41 01 60 of mailen startpunt@wageningen.nl .

Zoeken