Noodfonds

In Nederland heeft iedereen recht op een inkomen om in het levensonderhoud te voorzien. Als u bijvoorbeeld geen of onvoldoende geld heeft, is het mogelijk om de overheid om financiële hulp te vragen. De gemeente Wageningen heeft hiervoor ook diverse inkomensondersteunende regelingen. Het kan bijvoorbeeld door een uitkering aan te vragen, zoals een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Niet alles wordt vanuit deze regelingen vergoed.

Financiële nood voor inwoners Wageningen

Als u inwoner bent van de gemeente Wageningen en u komt onverwacht in financiële nood, kunt u een beroep doen op het Noodfonds Wageningen. Het noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, bijvoorbeeld door een plotselinge verandering in de gezinsomstandigheden of het plotseling wegvallen van het inkomen door ontslag. Er kan een beroep op Noodfonds Wageningen gedaan worden voor een bijdrage aan de dagelijkse onkosten. De Wageningse kerken hebben Noodfonds Wageningen in het leven geroepen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het noodfonds? Lees dan de folder of kijk op de website noodfondswageningen.nl

 

Zoeken