Individuele inkomenstoeslag

Heeft u een lange periode achter elkaar een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor 'Individuele inkomenstoeslag'. Dit is een geldbedrag dat door de gemeente wordt betaald. Het soort inkomen dat u heeft gehad in die periode maakt niet uit. Dit kan dus zowel loon als een uitkering zijn geweest.

Voor wie

U heeft minimaal 3 jaar achter elkaar een laag inkomen. Het inkomen van de partner telt ook mee. In deze 3 jaar heeft u geen mogelijkheid gehad om uw inkomen te verhogen. Deze regeling geldt niet als u student bent of de pensioen leeftijd heeft bereikt.

Voorwaarden

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioen leeftijd.
  • Uw inkomen ligt drie jaar of langer ononderbroken op 130 % van bijstandsnorm die voor uw situatie geldt
  • U heeft niet meer vermogen dan de grens die voor u geldt. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of ander bezit dat geld waard is.
  • U heeft geen mogelijkheid (gehad) om uw inkomen te verbeteren.
  • U ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
  • De individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Dit betekent dat het dus pas ingaan vanaf het moment dat u het aangevraagd heeft.

Hoogte toeslag

U kunt de toeslag één keer per jaar ontvangen. De hoogte van de toeslag hangt af van uw leefsituatie. Wilt u de hoogte van de toeslag voor dit jaar weten? Vraag dit dan na bij het Startpunt.

Aanvragen

  • Aanvragen kan via DigiD of door het formulier 'Inkomenstoeslag' te downloaden en in te vullen. Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier in.
  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? De inkomensbrigade helpt u graag tel. (0317) 49 24 50.
  • Meer informatie is te krijgen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408 telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl.