Ik Doe Mee - fonds

Heeft u een laag inkomen? Het 'Ik doe mee'- fonds betaalt per volwassene  € 150,- per jaar voor het gebruik van verschillende voorzieningen. Per kind is dat tot € 250,- per jaar.

Welke voorzieningen

De volgende voorzieningen komen onder andere in aanmerking voor vergoeding:

  • Abonnement dagblad
  • Sportverenigingen
  • Bioscoop
  • Schoolkosten
  • Kinderkleding en schoeisel

Dit zijn enkele voorbeelden. Er zijn nog meer mogelijkheden. Die leest u op het formulier.

Voor wie

Is uw inkomen niet hoger dan de inkomensgrens die bij uw situatie geldt? Dan kunt u misschien gebruik maken van het 'Ik doe mee!'-fonds. Deze regeling is voor u, uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Personen uit het gezin boven de 18 jaar kunnen zelf een aanvraag indienen. Het 'Ik doe mee fonds' is niet voor studenten met studiefinanciering of -lening.

Aanvragen

Wilt u het 'Ik doe mee fonds' aanvragen? Vul het formulier  in. Het formulier is ook op te halen bij het Startpunt (gebouw ’t Palet), Rooseveltweg 408, Wageningen.

Inleveren

  • Mail het naar info@ikdoemeefonds.nl
  • Per post bij Chip Shop, Churchillweg 29-F, Wageningen
  • Opsturen naar "Ik Doe Mee Desk Chip Shop", antwoordnummer 161, 6700 VB Wageningen. Een postzegel is niet nodig.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 'Ik Doe mee desk Chip Shop' door:

Hulp nodig bij het invullen van de papieren?

 Neem contact op met de inkomensbrigade van de gemeente, tel. (0317) 49 27 49.