Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Zorgverzekering.

Extra vergoedingen

In de collectief aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis zijn extra vergoedingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus uitgebreider verzekerd voor ziektekosten.

Korting op de premie

U ontvangt korting op de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering. Bent u verzekerd bij Menzis? Dan wordt de korting door Menzis in de maandelijkse premie verrekend. Bent u bij een andere ziektekostenverzekering verzekerd? Dan wordt de tegemoetkoming 'premie aanvullende verzekering' in èèn keer aan u uitbetaald.

Voorwaarden

  • U heeft een inkomen van 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Uw vermogen zit onder de vermogensgrens die voor uw situatie geldt. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of ander bezit dat geld waard is.
  • U bent aanvullend verzekerd, ook voor tandheelkunde.

Aanvragen

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het hele jaar aan te vragen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan alleen per 1 januari.
  • Aanvragen kan via DigiD of download het aanvraagformulier
  • Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier in

Meer informatie