Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Zorgverzekering.

Extra vergoedingen

In de collectief aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis zijn extra vergoedingen opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus uitgebreider verzekerd voor ziektekosten.

Korting op de premie

U ontvangt korting op de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering. Bent u verzekerd bij Menzis Zorgverzekering? Dan wordt de vergoeding automatisch aan u uitbetaald. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Dan ontvangt u een maandelijkse tegemoetkoming (geldbedrag). Dit bedrag wordt één keer per jaar aan u uitbetaald.

Voorwaarden

• U heeft een laag inkomen (130% van de bijstandsnorm die voor u geldt)
• U zit onder de grens van het vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of ander bezit dat geld waard is 
• U bent aanvullend verzekerd met tandheelkunde

Aanvragen

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het hele jaar aan te vragen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan alleen per 1 januari
  • Aanvragen kan via digid of download het formulier van de website van de gemeente Wageningen
  • Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier in

Meer informatie

Zoeken