Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Zorgverzekering.

Extra vergoedingen

In de collectief aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis zijn enkele extra vergoedingen opgenomen zoals gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus uitgebreider verzekerd voor ziektekosten.

Korting op de premie

U ontvangt korting op de verzekeringspremie van de aanvullende ziektekostenverzekering. Bent u verzekerd bent bij Menzis Zorgverzekering? Dan wordt de vergoeding meteen verrekend en automatisch aan u uitbetaald. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Dan ontvangt u een maandelijkse tegemoetkoming. Dit bedrag wordt één keer per jaar aan u uitbetaald

Voorwaarden

• U heeft een laag inkomen (130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm excl. vakantietoeslag).
• Uw vermogen zit onder de vermogensgrens
• U bent aanvullend verzekerd, inclusief tandheelkunde

Aanvragen

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het hele jaar aan te vragen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan alleen per 1 januari van het nieuwe jaar.
  • Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via digid of download het formulier van de website van de gemeente Wageningen
  • Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier in

Meer informatie

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De inkomensbrigade helpt u graag met uw aanvraag tel. (0317) 49 24 50
  • Meer informatie is ook te krijgen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408 telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl

Voor meer informatie over de samenstelling van het pakket en de hoogte van de premies verwijzen wij u naar www.menzis.nl en www.gezondverzekerd.nl

Zoeken