Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor iedereen met een laag inkomen. Maakt u door bijzondere omstandigheden kosten die uzelf  niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het is niet zo dat alleen mensen met een uitkering gebruik kunnen maken van deze financiële steun.

Om welke soort kosten gaat het bijvoorbeeld:

 • eigen bijdrage thuiszorg,
 • extra verwarmingskosten in verband met ziekte,
 • kledingslijtage door rolstoelgebruik,
 • kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen
 • reiskosten om uw zieke familielid te bezoeken
 • bewindvoering, rechtsbijstand
 • bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomen (als dat niet opgevangen kan worden met huurtoeslag)
 • kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning als verhuizing noodzakelijk is

Maatwerk

Met de bijzondere bijstand wordt door de gemeente maatwerk geleverd. Omdat geen mens hetzelfde is, houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met uw individuele omstandigheden. Wat voor u geldt, hoeft niet automatisch op te gaan voor uw buurman. De bijzondere bijstand is dus voor iedereen weer anders en wordt persoonlijk toegepast.

Noodzaak en voorliggende voorziening

De voorziening waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moet noodzakelijk zijn. Het kan ook zijn dat u een vergoeding aanvraagt, terwijl er bij een andere instantie een regeling voor is, zoals bijvoorbeeld bij de zorgverzekering. Die andere regeling gaat altijd vóór op de bijzondere bijstand. Dit noemen we een ‘voorliggende voorziening. Het is belangrijk te wachten met het maken van kosten totdat uw aanvraag is goedgekeurd. U loopt anders het risico dat u geen vergoeding ontvangt.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voor sommige zaken zijn maximumbedragen vastgesteld. Dat betekent niet dat u automatisch het maximale bedrag van de kosten krijgt. Als u minder bijstand nodig heeft, krijgt u een lagere vergoeding.

Voorwaarden

 • U heeft een laag inkomen
 • U heeft geen noemenswaardig vermogen
 • Het gaat om noodzakelijke kosten die zijn veroorzaakt door bijzondere omstandigheden en die u zelf niet kunt betalen uit uw inkomen
 • Er is geen voorliggende voorziening mogelijk.

Aanvragen

 • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De inkomensbrigade helpt u graag met uw aanvraag tel. (0317) 49 24 50
 • Meer informatie is ook te krijgen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408 telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl

Zoeken