Bijstandsuitkering

Voor wie is een bijstandsuitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering valt onder de participatiewet. Het is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben. Of een te laag inkomen hebben om van te leven. In deze wet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze uitkering is.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering:

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in Nederland
  • U heeft geen recht op een andere uitkering
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Wachttijd voor jongeren beneden de 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Registreert u zich dan eerst bij werk.nl. U wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. Bij jongeren beneden de 27 jaar geldt een wachttijd. Dat betekent dat u na registratie bij werk.nl eerst vier weken actief op zoek moet gaan naar werk of scholing voor een uitkering kan worden aangevraagd. Deze zoekperiode van vier weken gaat in op het moment dat u zich meldt bij werk.nl.

Aanvragen

Voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet dient u zich eerst te registreren via werk.nl. Daarna meldt u zich bij de gemeente Wageningen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  • Startpunt, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. Tel. 0317-410160
  • Stadhuis, Markt 22, 6702 CZ Wageningen. Tel. 0317-492450
  • Via het DigiD formulier

U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek bespreken wij de aanvraag met u. Neem bij de eerste afspraak een legitimatiebewijs en uw bewijs van inschrijving als werkzoekende mee.

Formulieren voor mensen die al een uitkering hebben

Declaratie traject
Melding vakantie

 

 

Zoeken