Bijstandsuitkering

Voor wie is een bijstandsuitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering valt onder de participatiewet. Het is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben of een te laag inkomen hebben om van te leven. In deze wet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze uitkering is.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering:

 • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in Nederland
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Voor wie is een uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben of een te laag inkomen hebben om van te leven. In deze wet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze uitkering is.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

 • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in Nederland
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Wachttijd voor jongeren beneden de 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Registreert u zich dan eerst bij werk.nl. U wordt door de gemeente uitgenodigd voor een informatief gesprek. Bij jongeren beneden de 27 jaar geldt een wachttijd. Dat betekent dat u na registratie bij werk.nl eerst vier weken lang actief op zoek moet gaan naar werk of scholing voor een uitkering kan worden aangevraagd. Deze zoekperiode van vier weken gaat in op het moment dat u zich meldt bij http://www.werk.nl./

Aanvragen

Voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet dient u zich eerst te registreren via werk.nl. Daarna meldt u zich bij de gemeente Wageningen. Dit kan op één van de volgende manieren:

 • Startpunt, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. Tel. 0317-410160
 • Stadhuis, Markt 22, 6702 CZ Wageningen. Tel. 0317-492450
 • Via het DigiD formulier

U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek bespreken wij de aanvraag met u. Neem bij de eerste afspraak met de gemeente Wageningen een legitimatiebewijs en uw bewijs van inschrijving als werkzoekende mee.

 

Zoeken