Niet tevreden? Vertel het ons

Als u een klacht heeft, dan dient u de klacht in bij de organisatie waarover u een klacht heeft. Een klacht over de gemeente, dient u dus bij de gemeente in. Heeft u een klacht over een organisatie die bijvoorbeeld huishoudelijk hulp levert of waar u voor uw dagbesteding naar toe gaat, dan dient u de klacht in bij die organisatie.

Klachtenreglement

Op de website van iedere organisatie staat klachtenreglement waarin u leest hoe u dat kunt doen. Vanzelfsprekend mag u iemand vragen u hierbij te helpen. U kunt ook bij het Startpunt om hulp vragen.

Een klacht over de gemeente

Heeft u een klacht over de gemeente? De gemeente heeft speciaal voor haar inwoners klachtencoördinatoren ingesteld. De klachtencoördinator is de heer J. (Jan) Athmer. U kunt bij hem uw klacht indienen. Ook als u vragen heeft, kunt u dit met hem bespreken. U bereikt hem via telefoon ((0317) 49 27 49 of  email jan.athmer@wageningen.nl

Per brief

U kunt een brief sturen. Schrijf daarin zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is. Het is belangrijk dat u uw naam en adres er in zet en dat u de brief heeft ondertekend.

Stuur uw brief naar

College van burgemeester en wethouders
gemeente Wageningen,
Postbus 1,
6700 AA Wageningen.

U kunt uw brief ook afgeven op het Stadhuis, Markt 22 te Wageningen.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

De klachtencoördinator stelt degene waarover uw klacht gaat op de hoogte. Hij vraagt deze persoon om een mondelinge toelichting op uw klacht. Natuurlijk stelt de klachtencoördinator u ook in de gelegenheid om een mondelinge toelichting op uw klacht te geven. U gaat dan in gesprek met iemand die niet betrokken was bij de zaak waarover uw klacht gaat. Dat is ook de persoon die de klacht inhoudelijk mag afhandelen. Soms zal de coördinator proberen om in een gesprek met u en een betrokken afdeling of medewerker tot een oplossing te komen.

Afhandeling

De gemeente moet uw klacht binnen zes weken na ontvangst afhandelen. U krijgt het resultaat van het klachtenonderzoek via een brief thuisgestuurd. Bent u het niet eens met het resultaat van het onderzoek? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, Ga voor meer informatie naar www.nationaleombudsman.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

Misschien heeft u te maken met ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld. Of met ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Dan is het goed om te weten dat er vertrouwenspersonen zijn. Deze vertrouwenspersoon helpt u in uw situatie. Er is een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet en een vertrouwenspersoon voor de jeugd.