Buurt maatschappelijk werk

Het buurtmaatschappelijk werk biedt hulp bij allerlei vragen en thema’s zoals eenzaamheid, rouwverwerking, huisvesting, financiën c.q. schulden, huwelijksproblemen, het leren omgaan met een handicap of een verlies. De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Cursussen

Bij voldoende deelname, wordt er een onder andere een cursus rouwverwerking aangeboden. Ook wordt er een cursus gegeven waarin u beter voor u zelf leert opkomen.

Meer informatie

  • Voor een afspraak (dit is ook bij u thuis mogelijk) kun u bellen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefoonnummer 0317  46 88 25
  • Via email: buurtmw@solidez.nl of voor vragen over een cursussen email amwgroepswerk@solidez.nl

 

 

 

 

 

Zoeken