Psychologische zorg

Geestelijke gezondheidszorg Huisartsenpraktijk

Bij psychische problemen of klachten gaat u in de eerste instantie naar de huisarts. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. U krijgt dan hulp van de huisarts zelf of van een praktijkondersteuner met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er wordt een inschatting gemaakt van de klachten en u wordt door middel van een aantal gesprekken geholpen. Deze gesprekken vallen onder de basisverzekering. Hiervoor geldt dus geen eigen bijdrage of eigen risico.

Generalistische basis GGZ

De huisarts kan ook doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de basis. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (e-health) is mogelijk.

Gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Voor eventueel onderzoek en behandeling heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. U kunt dan terecht bij:

  • Pro Persona
  • Adres: Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede
  • Telefoon 0318- 43 34 00
  • www.propersona.nl

Vergoeding GGZ

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld medicatie, gesprekken of interventies. Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De praktijkondersteuner GGZ of de huisarts kan u hierbij helpen. Hij/zij heeft een belangrijke rol in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Zoeken