Alzheimercafé; dementie buitenshuis dinsdag 23 april

Het Alzheimer Café is een plek voor ontmoeting voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Het Alzheimercafé heeft de volgende doelstellingen:

  • Voorlichting geven over de medische en psychosociale kant van dementie
  • Herkenning van dementie. Het Alzheimer Café maakt duidelijk dat het belangrijk is om openlijk over problemen te praten
  • Voorkomen dat patiënten en familieleden in een isolement of eenzaam raken

Wanneer

Dinsdag 23 april van 19.30-21.30 uur. De zaal is o 19.00 uur open. Het Alzheimercafé is elke 4e dinsdag van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december.

Thema Dementie buitenshuis

In gesprek over vertrouwd en prettig winkelen en andere stadse activiteiten voor mensen met dementie. Een winkelier uit de stad vertelt hoe hij inspeelt op klanten met ander gedrag. Samen verzamelen we tops en tips voor een dementievriendelijke stad Wageningen.

Waar

Thuis Wageningen Stationsstraat 32 Wageningen

Informatie

  • Aanmelden is voor deze bijeenkomst wel nodig en kan tot 18 januari
  • Meer informatie? Bel Tjitske Brinkhorst of Louisa Bosker telefoon 0317-358711
  • Email: Alzheimer-wg@xs4all.nl
  • Meer informatie vindt u ook op de website www.alzheimer-nederland.nl