Dementie

Als we ouder worden hebben veel mensen last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt niet meer zo snel als voorheen. Bij vergeetachtigheid wordt het moeilijker om dingen tegelijk te onthouden. Hier hoeft u niet altijd direct ongerust over te zijn. Bij vergeetachtigheid herinnert u zich tijdelijk iets niet meer. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen. De hersenen verwerken de hersenen niet goed meer. Bij dementie komt deze informatie niet meer terug. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. De ziekte verloopt niet bij iedereen hetzelfde. Er is over de vormen van dementie veel informatie beschikbaar via internet.

Zoeken