Kernteam

Inwoners zijn samen met hun netwerk als eerste verantwoordelijk voor de zorg voor elkaar en worden door de gemeente waar mogelijk gefaciliteerd.

Externe specialisten

Om dit mogelijk te maken is er een team van externe specialisten samengesteld, het Kernteam.  Zij hebben veel ervaring op onderdelen die in het sociale domein een rol spelen. Zij zijn ook beschikbaar voor formele ondersteuners om advies of raad te vragen. Het gaat hier over zeer complexe vragen rondom de ondersteuning van inwoners, vragen waarbij meerdere zaken een rol spelen. Indien nodig kan het team (tijdelijk) worden aangevuld, met extra deskundigen, de zogenaamde flexibele schil.

Onafhankelijk

Het Kernteam is onafhankelijk, zowel de cliënt als de formele ondersteuner en ook andere bezorgde burgers kunnen een adviesvraag aanmelden. Belangrijk bij hun werkwijze is, dat het Kernteam altijd zal proberen om mét elkaar te praten en niet over elkaar. Dat past bij de beoogde transformatie.

Ondersteuningsplan

Het advies van het Kernteam leidt tot één ondersteuningsplan. Dit plan is gemaakt met de formele ondersteuners en de inwoner. Daarbij is bijzondere aandacht voor de eigen kracht en het informele netwerk van de inwoner. Er wordt vervolgens één planregisseur aangewezen voor de realisatie van het plan. Dit kan de inwoner zelf zijn, iemand uit zijn/haar netwerk of een formele ondersteuner. De in het plan genoemde ondersteuners vormen met elkaar het ambulante team en zij gaan samen met de inwoner aan de slag met het plan. Dit ambulante team kan trouwens gedurende het traject veranderen van samenstelling. De ondersteuning blijft betrokken zolang dat nodig is, wanneer het niet meer nodig is dan stopt de steun.

Vragen of een casus inbrengen?

Het Kernteam komt elke dinsdag bij elkaar op het Startpunt, Rooseveltweg 408A te Wageningen. De persoonlijke gesprekken vinden op die dag plaats. Voor het inbrengen van een casus of voor vragen kunt u het Kernteam bereiken via de procesregisseur. De procesregisseur is per mail bereikbaar via kernteam@wageningen.nl.

Zoeken