Contracten met zorgverleners

Contractering sociaal domein

U kunt uzelf als zorgaanbieder op het gebied van WMO en/of Jeugdzorg aanmelden voor een contract via de regionale organisatie Regio Centraal Gelderland . Voor de periode 2017-2020 is de zorg met betrekking tot het sociaal domein aanbesteed via het regionaal samenwerkingsverband Regio Centraal Gelderland, waar Wageningen ook aan mee doet. Regio Centraal Gelderland heeft de inkoop digitaal ondergebracht via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S). U kunt uzelf dan inschrijven op één of meerdere zorgproducten die onder bepaalde percelen vallen. Daarnaast kunt u per gemeente aangeven of u betreffende zorg wilt leveren.

Nieuwe aanbieders kunnen zich continue inschrijven en toetreden tot het I.A.S. van Regio Centraal Gelderland. Zodra u als nieuwe aanbieder wordt toegelaten tot het I.A.S. en gecontracteerd wordt voor Wageningen dan heeft u in principe een contract tot en met 31-12-2020.

Vrij Toegankelijke Hulp

Vrij Toegankelijke Hulp (VTH) omvat het aanbod wat laagdrempelig is opgesteld om de inzet van zwaardere zorg terug te dringen en heeft hiermee dus een preventief karakter. VTH is hulp waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder dat zij hiervoor toestemming van de Gemeente nodig hebben. Inwoners van de gemeente Wageningen kunnen zich rechtstreeks wenden tot een zorgaanbieder die door de gemeente is geselecteerd als leverancier van VTH. Inwoners kunnen ook door bijvoorbeeld de gemeente, het maatschappelijk werk of de huisarts gewezen worden op de VTH.

Om in aanmerking te komen voor VTH moet u gecontracteerd zijn door Regio Centraal Gelderland en als aanbieder in het I.A.S. ingeschreven staan voor de gemeente Wageningen. Daarnaast komen alleen de volgende producten in aanmerking voor VTH:

  • 45A48 jeugdhulp 1
  • 45B13 begeleiding jeugd (MBO niveau)
  • 45B15 begeleiding jeugd (HBO niveau)
  • 02A03 begeleiding volwassen (MBO niveau)
  • 02A05 begeleiding volwassen (HBO niveau)
  • 07A11 dagactiviteit

De eerste drie zijn Jeugdproducten en de laatste drie zijn WMO producten.

U kunt een aanmelding voor VTH aanvragen via de afdeling Inkoop Samenleving,inkoopsamenleving@wageningen.nl. Zij zullen u de benodigde documenten toesturen om een officiële aanvraag in te dienen. Vervolgens beoordelen een beleidsmedewerker en een consulent het ingediende aanbod. U kunt zich tot en met 1 mei 2017 aanmelden voor VTH voor het jaar 2017.

Vragen en meer informatie

Voor overige vragen met betrekking tot contractering, contractafspraken en zorgproducten binnen het sociaal domein kunt u contact opnemen met Inkoop Samenleving via het e-mailadres inkoopsamenleving@wageningen.nl.

 

Zoeken