Nieuwe zorgaanbieders contractering sociale domein

U kunt uzelf als zorgaanbieder op het gebied van WMO en/of Jeugdzorg aanmelden voor een contract via de regionale organisatie Regio Centraal Gelderland . Voor de periode 2017-2020 is de zorg met betrekking tot het sociaal domein aanbesteed via het regionaal samenwerkingsverband Regio Centraal Gelderland. Hier doet  Wageningen ook aan mee. Regio Centraal Gelderland heeft de inkoop digitaal ondergebracht via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S). U kunt uzelf dan inschrijven op één of meerdere zorgproducten die onder bepaalde percelen vallen. Daarnaast kunt u per gemeente aangeven of u betreffende zorg wilt leveren.

Nieuwe aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen zich continue inschrijven en toetreden tot het I.A.S. van Regio Centraal Gelderland. Zodra u als nieuwe aanbieder wordt toegelaten tot het I.A.S. en gecontracteerd wordt voor Wageningen dan heeft u in principe een contract tot en met 31-12-2020.

Vragen en meer informatie

Heeft vragen over contractering, contractafspraken en zorgproducten binnen het sociaal domein? Neem contact met 'Inkoop Samenleving'  e-mail inkoopsamenleving@wageningen.nl.