Hulp invullen van formulieren

Moet u rondkomen van een laag inkomen? Er zijn veel regelingen waar u misschien voor in aanmerking komt. Bijvoorbeeld: 

  • huur- en zorg toeslag 
  • het ‘Ik Doe Mee-fonds’
  • bijzondere bijstand
  • collectief aanvullende ziektekosteverzekering
  • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De regelingen zijn niet alleen voor mensen die een inkomen op bijstandsniveau hebben. Ook mensen die een iets hoger inkomen hebben, komen soms in aanmerking. Vraag naar de mogelijkheden.

Hulp bij het aanvragen

Wilt u hulp bij het invullen van de formulieren? Of wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt? De inkomensbrigade geeft advies en ondersteunt u met het aanvragen van de regelingen.

Meer informatie en aanmelden

Maak een afspraak met de inkomensbrigade via telefoon (0317) 49 27 49 of e-mail naar jan.athmer@wageningen.nl