Administratieve hulp

Humanitas thuisadministratie

Voor hulp bij uw (financiële) Thuisadministratie kunt u terecht bij: Humanitas Nederrijn Thuisadministratie Wageningen. De duur van de ondersteuning is maximaal één jaar.

ISOFA-Wageningen

Belasting invulhulp

Elk jaar staan belasting invulhulpen van de ouderenbonden klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Zij controleren ook uw lopende huur- en zorgtoeslagen op juistheid. De voorwaarden voor deze toeslagen veranderen namelijk vaak. Ze zorgen ervoor dat eventueel noodzakelijke wijzigingen in deze toeslagen op tijd worden ingediend bij de Belastingdienst om te voorkomen dat u teveel ontvangt en misschien moet terugbetalen. Om deel te nemen aan het belastingproject van de ouderenbonden bent u lid van een ouderenbond, of bereid om lid te worden. De invulhulpen zijn vrijwilligers. De ouderenbonden vragen een vergoeding van € 12,- voor de gemaakte onkosten.

Aanmelden

Nieuwe klanten kunnen zich melden bij het Startpunt. Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de belasting invulhulp dan wordt er contact met u opgenomen.

Zoeken