Eigen bijdrage zorg

Eigen bijdrage

Voor zorg en voorzieningen vanuit de wmo (uitsluitend voor rolstoelen) en de wlz betaalt u een eigen bijdrage. Meer informatie over eigen bijdrage vindt u op de website van het cak. Met het rekenprogramma berekent u globaal de eigen bijdrage.

Vragen eigen bijdrage

WMO
Heeft u vragen over de eigen bijdrage wmo? Bel dan naar 0800-1925.

WLZ
Heeft u vragen over de eigen bijdrage wlz? Bel dan naar 0800-0087.

Zoeken