Hoe zit dat met zorg?

Senioren blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Dat is een trend die al een aantal jaren gaande is.  Om dit te kunnen realiseren is er passende zorg en ondersteuning nodig.  In veel gevallen kan deze hulp geboden worden door het eigen netwerk of omgeving, maar u kunt ook rekenen op passende hulp en ondersteuning als u het niet (meer) zelf kunt en uw omgeving u ook niet (volledig) kan helpen.  De situatie thuis is bij iedereen anders. In de gemeente Wageningen wordt uitgegaan van maatwerk. Samen met u wordt gekeken hoe u het doel, om langer thuis te blijven wonen, als u een dagje ouder wordt,  kunt realiseren. Uit de hieronder beschreven drie wetten wordt de zorg in Nederland gerealiseerd.

Ondersteuning thuis (wmo)

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals de organisatie van het huishouden, dagbesteding en individuele begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Er wordt in de eerste instantie gekeken wat u zelf kunt. Of wat u met behulp van uw familie en vrienden nog kunt. Als dit niet lukt of onvoldoende is, kan er hulp vanuit de WMO komen. De Wmo2015 voorziet ook in de vervoersvoorzieningen  bijvoorbeeld een scootmobiel,  regiotaxi of rolstoel en in woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een traplift of een douchestoel. Voor alle hulp, behalve voor rolstoelen betaalt u een eigen bijdrage.

Wijkverpleging (zorgverzekeringswet)

Voor persoonlijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. De wijkverpleging valt net als uw huisarts onder de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige overlegt met u welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn. Zo ontvangt u uw zorg en ondersteuning op maat.

Organisaties in Wageningen voor wijkverpleging

Heeft u wijkverpleging nodig? Neem dan direct contact op met één van onderstaande organisaties. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De wijkverpleging stelt zelf de indicatie voor de zorg die u nodig heeft.

Vilente:

Opella:

Buurtzorg:

Icare:

Verian:

U kunt wijkverpleging in zorg en natura en in de vorm van een persoonsgebonden budget krijgen.

24 uurs zorg (wet langdurige zorg)

Als u niet meer thuis kunt wonen is er de mogelijkheid voor 24 uurs zorg. Meestal wordt dat in een instelling geboden maar soms ook thuis. Het gaat er om dat er continu toezicht nodig is en er snel hulp ter plaatse kan zijn. In een verpleeghuis is bijvoorbeeld de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk zijn, maar soms is het de beste oplossing omdat het thuis niet meer kan. De zorg is dan zo zwaar geworden dat het onverantwoord is om langer thuis te wonen.  De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie hiervoor wordt aangevraagd bij het CIZ (centrum voor indicatiestelling zorg). Wie toch graag thuis wil blijven, kan er in bepaalde situaties ook voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De organisatie MEE biedt onafhankelijke cliënt ondersteuning aan. Zij kunnen u helpen met de contacten en gesprekken die u heeft met de diverse instanties.

Eigen bijdrage

Voor zorg en voorzieningen vanuit de WMO (uitsluitend voor rolstoelen) en de WLZ betaalt u een eigen bijdrage. Meer informatie over eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. U vindt hier ook een rekenprogramma  waar u met uw persoonlijke gegevens u eigen bijdrage globaal kunt berekenen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage vanuit de WMO kunt u ook bellen naar 0800-19 25. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage vanuit de Wet Langdurige Zorg, dan kunt u bellen naar 0800-00 87.

 

Zoeken