Mantelzorg

Mantelzorg Wageningen is hét aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg. U bent mantelzorger wanneer u langer dan drie maanden voor iemand zorgt. Ook kinderen of jongeren kunnen mantelzorger zijn. U kunt bij Mantelzorg Wageningen terecht voor informatie en advies over:

• persoonsgebonden budget
• wettelijke regelingen
• combinatie werk en mantelzorg
• vervangende- of respijtzorg
• ziektebeelden en omgang met het verloop van de ziekte
• vakantiemogelijkheden.

Emotionele ondersteuning

Naast informatie en advies biedt Mantelzorg Wageningen u een luisterend oor. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak maken, dit kan bij u thuis of op ‘t Palet.

Activiteiten

Er wordt ten minste vier keer per jaar een mantelzorgsalon/café georganiseerd. U kunt hier op een ontspannen manier informatie en ervaringen delen. Elk jaar wordt er een ‘Dag van de Mantelzorg’ georganiseerd, net als een weekend weg met mantelzorgers(Respijtweekend). Ook biedt Mantelzorg Wageningen verschillende cursussen aan en is er mogelijkheid voor ondersteuning door een gespreksgroep.

Belangen behartigen

Wanneer contacten met instanties of organisaties moeizaam verlopen, kan de consulent mantelzorg de belangen behartigen en voor de mantelzorger in de bres springen.

Nieuwsbrief

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de landelijke- en regionale ontwikkelingen en activiteiten van Mantelzorg Wageningen, dan kunt u zich registreren als mantelzorger. U ontvangt dan drie à vier keer per jaar de nieuwsbrief.

Mantelzorg Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op met Mantelzorg Wageningen, via tel. (0317) 46 88 18, 06- 23 03 16 48 of e-mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl . U vindt Mantelzorg Wageningen aan de Rooseveltweg 408, 6707 GX in Wageningen.

Mantelzorgcompliment

Zorgt u langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week voor een ziek familielid, vriend of bekende? Dan heeft u misschien recht op het mantelzorgcompliment.

BOS (Bezoek en Oppas Service)

De goed toegeruste (vrijwillige) medewerkers van de BOS kunnen door hun aanwezigheid de partner of familieleden van een persoon met een chronisch zieke, dementie of een andere beperking even ontlasten. Ze nemen de zorg een aantal uren per week over, zodat de mantelzorger een paar uur tijd voor zichzelf heeft of even weg kan. Kom langs bij Mantelzorg Wageningen of bel met tel. (0317) 468 818 of 06 – 230 316 48.

VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg)

De goed getrainde vrijwilligers van de VPTZ zetten zich in om het mogelijk te maken voor mensen om in hun laatste levensfase thuis te worden verzorgd en te sterven. De vrijwilligers doen dit door één of meerdere dagdelen de zorgtaken van de partner of familie enkele uren over te nemen en te helpen bij wat nodig is. Ze bieden een luisterend oor en geven ondersteuning in praktische zin en op emotioneel vlak. Ook kunnen ze zo nodig ’s nachts bij de zieke waken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prisca Poll via tel. 06 57 18 02 52 of stuur een e-mail naar: vptz@solidez.nl.

Netwerkcoach

Mantelzorg Wageningen heeft speciaal getrainde vrijwilligers die zijn opgeleid tot netwerkcoach. De netwerkcoach komt gedurende een aantal maanden ongeveer 1 keer per 2 maanden op bezoek. Samen zoek je naar activiteiten of uitbreiding van uw contacten. Wilt u meer weten kom langs bij Mantelzorg Wageningen of bel met tel. (0317) 46 88 18 of 06 – 23 03 16 48.

 

Zoeken