Hulp geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Huisartsenpraktijk

Bij psychische problemen of klachten kunt u in de eerste instantie terecht bij de huisarts. U krijgt dan hulp van de huisarts zelf of van een praktijkondersteuner met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er wordt een inschatting gemaakt van de klachten en u wordt via een aantal gesprekken geholpen. Deze gesprekken vallen onder de basisverzekering . Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Generalistische Basis GGZ

Soms zal echter blijken dat de praktijkondersteuner-GGZ of andere arts u niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren. U kunt dan doorverwezen worden naar de basis GGZ. In de basis GGZ worden mensen met mildere, niet complexe psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ kunt u behandeld worden door een GGZ psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Voor eventueel onderzoek en behandeling heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. U kunt dan terecht bij:

  • Pro Persona
  • Adres: Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede
  • Telefoon 0318- 43 34 00
  • www.propersona.nl

Vergoeding GGZ

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld medicatie, gesprekken of interventies. Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De praktijkondersteuner GGZ of de huisarts kan u hierbij helpen. Hij/zij heeft een belangrijke rol in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Zoeken