Hulp bij dementie

Casemanagers dementie

Ketenzorg dementie in de Gelderse Vallei in de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum is sinds enkele jaren in ontwikkeling. Deze keten houdt zich bezig met het verbeteren van de zorg en voorzieningen voor mensen met dementie en hun naasten. De aanbieders van zorg en welzijn werken hierbij samen met het ziekenhuis Gelderse Vallei, Pro Persona en de gemeenten. Waar nodig wordt de zorg op elkaar afgestemd en het aanbod verbeterd of uitgebreid. Een belangrijk onderdeel is het organiseren van case-management (persoonlijke begeleiding) voor mensen met dementie en hun naasten.

Persoonlijke begeleiding bij dementie

Case-managers dementie zijn professionals met jarenlange ervaring in de zorg. Zij zijn bijvoorbeeld verpleegkundige of maatschappelijk werker en bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. De case-manager werkt vanuit één van de organisaties die samenwerken in Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei. De samenwerkende organisaties organiseren ook cursussen en gespreks groepen. Meer informatie vindt u op www.dementiegeldersevallei.nl of bel met telefoon (088) 60 50 500.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Hoofddoelen van het Alzheimer Café zijn:

  • voorlichting geven over de medische en psychosociale aspecten van dementie
  • herkenning en maatschappelijke erkenning: het Alzheimer Café maakt duidelijk dat het belangrijk is om openlijk over problemen te praten
  • bevordering van de emancipatie van patiënten, voorkomen dat patiënten en familieleden in een isolement raken. Elke vierde dinsdag van de maand (met uitzondering van de maanden juli, augustusen december) zijn er bijeenkomsten in de ‘Buurtse Bocht’ voor iedereen die met dementie te maken heeft. Aanmelden voor een bijeenkomst is niet nodig.

Locatie: Buurtse Bocht, Buurtseweg 3 te Wageningen.
Tijden bijeenkomst: 19.30 uur tot 21.30 uur,  inloop vanaf 19.00 uur

Thema's voor 2017-2018

  • 26 september 2017: Dementie en vergeetachtigheid
  • 24 oktober 2017: Hoe verder na de diagnose
  • 28 november 2017: Notariaat en andere middelen om rechten te regelen
  • 23 januari 2018: Mantelzorg bij dementie vraagt veel van je.

Informatie

Telefoon (0317) 46 88 18 of 06 – 23 031 648
Email: Alzheimer-vvg@xs4all.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Zoeken